На засіданні Рейтингового комітету від 11.11.2016 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» підтвердило ПрАТ «СК «Колоннейд Україна» довгостроковий кредитний рейтинг позичальника на рівні uaAA інвестиційної категорії зі зміною прогнозу на «стабільний» та підтвердило ПрАТ «СК «Колоннейд Україна» рейтинг фінансової надійності (стійкості) страховика на рівні uainsAA інвестиційної категорії..

Кредитний рейтинг позичальника визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Відповідно до Національної рейтингової шкали, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України №665 від 26.04.2007 р., позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAA характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.

Прогноз «позитивний» вказує на можливе підвищення кредитного рейтингу за збереження позитивних тенденцій та нівелювання поточних ризиків.

Відповідно до Рейтингової шкали оцінювання фінансової надійності (стійкості) страхової компанії, розробленої НРА «Рюрік» на основі Національної рейтингової шкали, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України №665 від 26.04.2007 р., страхова компанія з рейтингом uainsAA характеризується дуже високою фінансовою надійністю (стійкістю) порівняно з іншими українськими страховими компаніями.

Рейтинги можуть бути змінені, призупинені чи відкликані у випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингів або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.

Рейтингові оцінки є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів.

Визначення рівнів рейтингів здійснюється на основі спеціально розроблених авторських методик з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі, присвоєні рейтинги не є рекомендацією щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів.

НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальності за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування.

НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може, в разі потреби, покладатися на неперевірені фінансові дані, що надані замовником.

Рівні рейтингів залежать від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Для визначення рейтингів НРА «Рюрік» використовувало надану ПРАТ «СК «Колоннейд Україна» внутрішню інформацію та фінансову звітність за 2013 р. – ІІІ квартал 2016 р. включно, а також публічну інформацію та власні бази даних.

Під час визначення рейтингової оцінки було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу позичальника.

Позитивні фактори:

Високий рівень підтримки з боку власника. ПрАТ «СК «Колоннейд Україна» входить до складу міжнародної фінансової групи Fairfax Financial Holdings Limited з активами близько 40 млрд. дол. США.

– Високий запас платоспроможності Страховика. Станом на 01.10.2016 р. величина фактичного запасу платоспроможності в 6,98 разу перевищувала нормативне значення.

– Висока якість активів, якими представлені технічні резерви Компанії. Станом на 01.10.2016 р. технічні резерви Страховика було сформовано переважно за рахунок коштів на поточних рахунках та банківських вкладів.

– Зростання доходів від страхування та високі показники ефективності діяльності. За результатами 9 місяців 2016 року показники рентабельності активів і власного капіталу Компанії складали 9,60% та 18,29% відповідно.

– Достатній рівень фінансової стійкості Компанії. Станом на 01.10.2016 р. рівень покриття активів і страхових резервів власним капіталом складав 57,73% та 145,77% відповідно. При цьому за результатами аналізу згідно з рекомендаціями законодавства фінансові показники ПрАТ «СК «Колоннейд Україна» знаходяться на високому рівні.

– Високий рівень фінансової прозорості та інформаційної відкритості Компанії, що знайшло своє відображення у детальному та комплексному розкритті інформації, необхідної для визначення кредитного рейтингу. Це дозволило знизити ступінь невизначеності в оцінці кредитоспроможності та аналізі фінансово-господарської діяльності Компанії.

Негативні фактори:

– Невисока диверсифікація страхового портфелю Компанії за видами страхування, що пов’язано зі специфікою діяльності Компанії на ринку. За результатами 9 місяців 2016 року на три найбільші види страхування припадало близько 88% страхових платежів, що свідчить про високу залежність Компанії від ключових видів страхування.

– Відносно невисока ринкова частка та недостатня впізнаваність бренду Компанії на вітчизняному страховому ринку, що в подальшому може призвести до недоотримання доходів від страхової діяльності.

– Як і в інших вітчизняних страхових компаній, діяльність ПрАТ «СК «Колоннейд Україна» є чутливою до впливу загальнополітичних, юридичних, регіональних та макроекономічних джерел ризику, притаманних Україні.


Завантажити Висновок про визначення рейтингової оцінки (рейтинг позичальника)

Завантажити Висновок про визначення рейтингової оцінки (рейтинг надійності)

Перейти на персональну сторінку ПрАТ «СК «Колоннейд Україна» на сайті НРА «Рюрік»