16.05.2017 НРА «Рюрік» повідомляє про підтвердження ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» довгострокового кредитного рейтингу позичальника на рівні uaА- інвестиційної категорії зі зміною прогнозу на «позитивний»

На засіданні Рейтингового комітету від 12.05.2017 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» підтвердило ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» довгостроковий кредитний рейтинг позичальника на рівні uaА- інвестиційної категорії зі зміною прогнозу на «позитивний» та підтвердило надійність депозитів ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» на рівні r4.

Рейтинг Банку визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Відповідно до Національної рейтингової шкали, затвердженої постановою Кабміну №665 від 26.04.2007 р., позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaА характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності чутливий до несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Знак «-» вказує на проміжний рівень рейтингу відносно основних рівнів.

Прогноз «позитивний» вказує на наявність передумов для підвищення рівня рейтингу в найближчій перспективі при збереженні позитивних тенденцій.

Кредитний рейтинг може бути змінений, призупинений чи відкликаний в випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингу або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.

Рейтингова оцінка є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів. Для визначення рейтингової оцінки окремі якісні та кількісні показники Банку порівнювалися з середніми показниками по банківській системі України та з відповідними показниками банків-аналогів з бази даних НРА «Рюрік».

Визначення рівня кредитного рейтингу здійснюється на основі спеціально розробленої авторської методології з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі присвоєний кредитний рейтинг не є рекомендацією щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів. НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальності за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування.

НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може в разі потреби покладатися на неперевірені фінансові дані, надані замовником. Рівень кредитного рейтингу залежить від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Для визначення рейтингової оцінки НРА «Рюрік» використовувало надану ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» внутрішню інформацію і квартальну фінансову звітність за 01.01.2010 р. – 01.04.2017 р. включно, а також публічну інформацію та власні бази даних.

Під час визначення рейтингової оцінки було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу банківської установи.


Позитивні фактори:

– Високі показники ліквідності Банку. Станом на 01.04.2017 р. нормативи ліквідності виконувались зі значним запасом, а поточні зобов’язання покривались наявними високоліквідними активами на 194,48%.

– Достатня якість клієнтського кредитного портфелю Банку. Станом на 01.04.2017 р. кредити юридичним особам 1-6 класу складали 92,93% сукупного обсягу корпоративного кредитного портфелю.

– Прийнятна валютна структура клієнтського кредитного портфелю Банку. Станом на 01.04.2017 р. 100% кредитів було надано позичальникам в національній валюті, що нівелює чутливість Банку до кредитного ризику, пов’язаного з девальвацією гривні та підвищенням боргового навантаження на позичальників.

– Високий рівень фінансової автономності та захищеності виданих кредитів і залучених коштів власним капіталом. Співвідношення «кошти клієнтів / власний капітал» станом на 01.04.2017 р. складало 0,85 (рекомендоване максимальне значення 9,0), а співвідношення «кредити та заборгованість клієнтів / власний капітал» – 1,39 (рекомендоване максимальне значення 9,0).

– Фінансова прозорість та інформаційна відкритість Банку, що знайшло своє відображення у детальному та комплексному розкритті інформації, необхідної для визначення кредитного рейтингу. Це дозволило знизити ступінь невизначеності щодо фінансово-господарської діяльності Банку та якісніше оцінити його кредитоспроможність.


Негативні фактори:

– Значна концентрація активних операцій Банку. Невисока диверсифікація клієнтського кредитного портфелю за основними позичальниками є потенційним джерелом ризиків його фінансової стійкості.

– Збереження високої витратності діяльності Банку, враховуючи значну питому вагу витрат за статтею «Адміністративні витрати» (41,09% валових доходів за підсумками І кварталу 2017 року).

– Як і інші банки без стратегічних іноземних інвестицій, Банк має підвищену чутливість до впливу загальнополітичних, регіональних та макроекономічних джерел ризику, притаманних Україні. Суттєва девальвація національної валюти зумовлює значне зростання боргового навантаження на банківську систему та її фінансовий результат.


Завантажити Висновок про визначення рейтингової оцінки

Завантажити Висновок про визначення надійності депозитних вкладів

Перейти на персональну сторінку ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» на сайті НРА «Рюрік»