23.02.2018 НРА «Рюрік» повідомляє про присвоєння ПАТ «ДІВІ БАНК» довгострокового кредитного рейтингу позичальника на рівні uaА інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний»

На засіданні Рейтингового комітету від 20.02.2018 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» присвоїло ПАТ «ДІВІ БАНК» довгостроковий кредитний рейтинг позичальника на рівні uaA інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний» та присвоїло ПАТ «ДІВІ БАНК» рейтинг надійності депозитних вкладів на рівні r4.

Відповідно до Національної рейтингової шкали, затвердженої постановою Кабміну №665 від 26.04.2007 р., позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaA характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності чутливий до несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Прогноз «стабільний» вказує на відсутність передумов для зміни рівня рейтингу в найближчій перспективі.

Рейтинг Банку визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Кредитний рейтинг може бути змінений, призупинений чи відкликаний в випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингу або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.

Рейтингова оцінка є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів. Для визначення рейтингової оцінки окремі якісні та кількісні показники Банку порівнювалися з середніми показниками по банківській системі України та з відповідними показниками банків-аналогів з бази даних НРА «Рюрік».

Визначення рівня кредитного рейтингу здійснюється на основі спеціально розробленої авторської методики з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі присвоєний кредитний рейтинг не є рекомендацією щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів. НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальності за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування.

НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може в разі потреби покладатися на неперевірені фінансові дані, надані замовником. Рівень кредитного рейтингу залежить від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Для визначення кредитного рейтингу НРА «Рюрік» використовувало надану ПАТ «ДІВІ БАНК» внутрішню інформацію та фінансову звітність за 2015 рік – 2017 рік включно, а також публічну інформацію і власні бази даних. Під час визначення рейтингової оцінки було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу банківської установи.


Позитивні фактори:

‒ Високі показники ліквідності. Станом на 01.01.2018 р. поточні зобов’язання Банку покривались наявними високоліквідними активами на 102,35%.

– Високий рівень захищеності активів власним капіталом. Станом на 01.01.2018 р. кредитно-інвестиційний портфель Банку покривався власним капіталом на 111,97%.

Висока якість клієнтського кредитного портфелю. Станом на 01.01.2018 р. питома вага кредитів юридичним особам 1-6 класу складала 67% клієнтського кредитного портфелю.

– Прийнятна валютна структура клієнтського кредитного портфелю Банку. Станом на 01.01.2018 р. 93% кредитів було надано позичальникам в національній валюті, що певною мірою знижує чутливість Банку до кредитного ризику, пов’язаного з девальвацією гривні та підвищенням боргового навантаження на позичальників.

– Високий рівень фінансової прозорості та інформаційної відкритості Банку, що знайшло своє відображення у детальному та комплексному розкритті інформації, необхідної для визначення кредитного рейтингу. Це дозволило знизити ступінь невизначеності в оцінці кредитоспроможності та аналізі фінансово-господарської діяльності Банку.


Негативні фактори:

Значна концентрація активних операцій Банку. Невисока диверсифікація клієнтського кредитного портфелю Банку за основними позичальниками є потенційним джерелом ризиків його фінансової стійкості.

Висока витратність діяльності Банку, враховуючи значну питому вагу витрат за статтею «Адміністративні та інші операційні витрати» (91% сукупного обсягу валових доходів за підсумками 2017 року), чинить тиск на фінансовий результат Банку.

– Як і інші несистемні банки, Банк має підвищену чутливість до впливу загальнополітичних, регіональних та макроекономічних джерел ризику, притаманних Україні.


Завантажити Висновок про визначення рейтингової оцінки

Завантажити Висновок про визначення надійності депозитних вкладів

Перейти на персональну сторінку ПАТ «ДІВІ БАНК» на сайті НРА «Рюрік»