26.01.2018 НРА «Рюрік» повідомляє про підвищення ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» довгострокового кредитного рейтингу позичальника до рівня uaАА інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний»

На засіданні Рейтингового комітету від 24.01.2018 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» підвищило ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» довгостроковий кредитний рейтинг позичальника до рівня uaАА інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний» та підвищило рейтинг надійності депозитів ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» до рівня r4+.

 

Рейтинг Банку визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Відповідно до Національної рейтингової шкали, затвердженої постановою Кабміну №665 від 26.04.2007 р., позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAА характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.

Прогноз «стабільний» вказує на відсутність передумов для зміни рівня рейтингу в найближчій перспективі.

Кредитний рейтинг може бути змінений, призупинений чи відкликаний в випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингу або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.

Рейтингова оцінка є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів. Для визначення рейтингової оцінки окремі якісні та кількісні показники Банку порівнювалися з середніми показниками по банківській системі України та з відповідними показниками банків-аналогів з бази даних НРА «Рюрік».

Визначення рівня кредитного рейтингу здійснюється на основі спеціально розробленої авторської методики з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі присвоєний кредитний рейтинг не є рекомендацією щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів. НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальності за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування.

НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може в разі потреби покладатися на неперевірені фінансові дані, надані замовником. Рівень кредитного рейтингу залежить від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Для визначення кредитного рейтингу НРА «Рюрік» використовувало надану ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» внутрішню інформацію та фінансову звітність за 2013 рік - ІV квартал 2017 року включно, а також публічну інформацію і власні бази даних.

Під час визначення рейтингової оцінки було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу банківської установи.


Позитивні фактори:

− Високі показники ефективності діяльності Банку. За результатами 2017 року Банк отримав 64,29 млн. грн. чистого прибутку, а показники ROA та ROE cкладали 11,79% та 26,92% відповідно.

– Високі показники ліквідності Банку. Станом на 01.01.2018 р. питома вага високоліквідних активів у сукупних активах Банку складала 40,93%, а поточні зобов’язання покривались наявними високоліквідними активами на 155,75%.

– Високий рівень захищеності активів власним капіталом. Станом на 01.01.2018 р. рівень покриття активів та кредитно-інвестиційного портфелю власним капіталом складав 37,29% та  60,31% відповідно.

– Висока якість клієнтського кредитного портфелю. Станом на 01.01.2018 р. кредити юридичним особам 1-6 класу відповідали 93,44% клієнтського кредитного портфелю.

– Прийнятна валютна структура клієнтського кредитного портфелю. Станом на 01.01.2018 р. 99% кредитів клієнтам було надано в національній валюті, що знижує чутливість Банку до кредитних ризиків, пов’язаних з девальвацією гривні.

– Висока якість портфелю цінних паперів. Станом на 01.01.2018 р. більшу частину портфелю цінних паперів Банку було представлено депозитними сертифікатами НБУ.

– Високий рівень фінансової прозорості та інформаційної відкритості Банку, що знайшло своє відображення у детальному та комплексному розкритті інформації, необхідної для визначення кредитного рейтингу. Це дозволило знизити ступінь невизначеності в оцінці кредитоспроможності та аналізі фінансово-господарської діяльності Банку.


Негативні фактори:

– Значна концентрація активних операцій Банку. Невисока диверсифікація кредитного портфелю Банку за основними позичальниками є потенційним джерелом ризиків його фінансової стійкості.

– Як і інші банки без стратегічних іноземних інвестицій, Банк має підвищену чутливість до впливу загальнополітичних, регіональних та макроекономічних джерел ризику, притаманних Україні.


Завантажити Висновок про визначення рейтингової оцінки

Завантажити Висновок про визначення надійності депозитних вкладів

Перейти на персональну сторінку ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» на сайті НРА «Рюрік»