06.02.2019 НРА «Рюрік» публікує звіт про дефолти за ІI півріччя 2018 року

На Правил визначення уповноваженим рейтинговим агентством рейтингової оцінки за Національною рейтинговою шкалою, затверджених Рішенням НКЦПФР від 12.01.2016 р. №17, НРА «Рюрік» розміщує звіт за ІI півріччя 2018 року щодо кількості дефолтів за рейтинговими рівнями Національної шкали.

Рівень рейтингу за 6 місяців до дати настання дефолту

Кількість дефолтів емітентів (окремих боргових зобов’язань), які мали діючий кредитний рейтинг на дату настання дефолту

uaAAA

0

uaAA

0

uaA

0

uaBBB

0

uaBB

0

uaB

0

uaCCC

0

uaCC

0

uaC

0