28.07.2006 Присвоєння ЗАТ «Перший Український Міжнародний банк» довгострокового кредитного рейтингу uaA (pi) за національною рейтинговою шкалою з прогнозом “стабільний

28.07.2006 національне рейтингове агентство “Рюрік” присвоїло ЗАТ «Перший Український Міжнародний банк» довгостроковий кредитний рейтинг uaA (pi) за національною рейтинговою шкалою з прогнозом “стабільний”.

 

Рейтинг банку присвоєно за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери „ua” у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaA характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності чутливий до несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Приставка „ pi ” вказує, що рейтинг банку було визначено на основі доступної публічної інформації.

Прогноз „ стабільний ” вказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни рейтингу у найближчій перспективі.

При проведенні рейтингового дослідження було визначено як позитивні так і негативні фактори, що вплинули на рівень кредитного рейтингу.

Основні позитивні фактори:

• стабільно високі значення показника фінансової автономії (станом на 01.04.2006 співвідношення власного капіталу до валових активів Банку становило 13,81%), не зважаючи на певне зниження його рівня протягом аналізованого періоду;

• висока захищеність кредитно-депозитних операцій Банку власним капіталом (співвідношення залучених депозитів до власного капіталу станом на 01.04.2006 становило 448%, а співвідношення виданих кредитів до власного капіталу - 437%), що є нижчим за середні значення по другій групі українських банків за ренкінгом НБУ;

• порівняно високі значення показників ліквідності Банку. Показник миттєвої ліквідності (грошові кошти, цінні папери НБУ та кошти в інших банках по відношенню до поточних зобов'язань) станом на 01.04.2006 становив 35,59%, в той час як у середньому по банківській системі України – 28,69%, при цьому частка високоліквідних активів у складі валових активів на дану дату становила 30,67%.

Основні негативні фактори:

• невисока диверсифікація ресурсної бази Банку, що спричиняє його залежність від невеликої кількості VIP-клієнтів юридичних осіб та значно підвищує ризикованість отримання комісійних доходів Банку.