24.07.2006 Присвоєння ВАТ КБ "Хрещатик" довгострокового кредитного рейтингу uaBBB (pi) з прогнозом “стабільний”

24.07.2006 національне рейтингове агентство “Рюрік” присвоїло ВАТ КБ "Хрещатик" довгостроковий кредитний рейтинг за національною рейтинговою шкалою uaBBB (pi) з прогнозом “стабільний”.

 

Рейтинг банку присвоєно за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери „ua” у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Приставка „ pi ” вказує, що рейтинг банку було визначено на основі доступної публічної інформації.

Прогноз „ стабільний ” вказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни рейтингу у найближчій перспективі.

При проведенні рейтингового дослідження було визначено як позитивні так і негативні фактори, що вплинули на рівень кредитного рейтингу.

Основні позитивні фактори:

• Банк обслуговує найбільші комунальні підприємства міста Києва, що надає йому доступ до дешевої та стабільної ресурсної бази, а також можливість отримувати досить значні обсяги безризикових комісійних доходів;

• вищі за середні по другій групі українських банків за ренкінгом НБУ темпи приросту балансових показників Банку. За аналізований період (01.01.2004 – 01.04.2006) частка валових активів Банку у складі загальних активів другої групи за ренкінгом НБУ зросла з 5,43% до 8,37%.

Основні негативні фактори:

• невисока диверсифікація ресурсної бази Банку та потенційна загроза переходу найбільших клієнтів Банку до інших фінансових установ, що спричинено зміною керівництва Міської Ради м. Києва;

• недостатня захищеність кредитно-депозитних операцій Банку власним капіталом. Співвідношення виданих кредитів до власного капіталу зросло з 344,9% станом на 01.01.2004 до 622,1% станом на 01.04.2006, а співвідношення залучених депозитів до власного капіталу зросло за даний період з 606,3% до 1063,4%, при цьому показник фінансової автономії знизився з 12,77% до 7,5%.