23.06.2006 Присвоєння АКБ „Фінанси та кредит” довгострокового кредитного рейтингу uaBBB+ (pi) за національною рейтинговою шкалою з прогнозом “стабільний”

23.06.2006 національне рейтингове агентство “Рюрік” присвоїло АКБ „Фінанси та кредит” довгостроковий кредитний рейтинг uaBBB+ (pi) за національною рейтинговою шкалою з прогнозом “стабільний”.

 

Рейтинг банку присвоєно за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери „ua” у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Знак „+” вказує на проміжну категорію рейтингу відносно основних категорій.

Приставка „ pi ” вказує, що рейтинг банку було визначено на основі доступної публічної інформації.

Прогноз „ стабільний ” вказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни рейтингу у найближчій перспективі.

При проведенні рейтингового дослідження було визначено як позитивні так і негативні фактори, що вплинули на рівень кредитного рейтингу.

Основні позитивні фактори:

• Банк являється центром фінансово-промислової групи „Фінанси та кредит”, що дає змогу залучати порівняно дешеві ресурси і впроваджувати вигідні інвестиційні проекти з невисоким ступенем ризику;

• чисельна та якісна клієнтська база Банку, що дозволяє йому отримувати досить значні обсяги безризикових комісійних доходів (співвідношення комісійних доходів до загальних витрат станом на 01.07.2005 досягало рівня 56%);

• динамічне зростання основних балансових показників (валові активи банку зросли з 971 млн. грн. на початок 2003 року до 4,421 млрд. грн. на 01.01.2006 р.), що дозволило банку перейти в ренкінгу НБУ за розміром активів з другої групи до першої групи (групи найбільших банків);

Основні негативні фактори:

• у порівнянні з банками першої групи за ренкінгом НБУ недостатня розвиненість філіальної мережі, що не дозволяє Банку претендувати на роль системного інтегратора, про що записано у стратегії його розвитку;

• висока затратність діяльності Банку (співвідношення валових витрат до валових доходів з 01.01.2004 до 01.01.2006 перебувало на рівні 97% - 98%), що спричинило низькі значення показників рентабельності. Станом на 01.01.2006 показник ROE (співвідношення чистого прибутку до власного капіталу) становив 3,01% при рекомендованому значенні у 14% - 30%, а показник ROA (співвідношення чистого прибутку до валових активів) на дану дату досягнув свого абсолютного мінімуму і становив 0,03%;

• низькі значення показників ліквідності. Так показник миттєвої ліквідності Банку станом на 01.01.2006 становив 22,35% при середньому значенні по системі українських банків на рівні 28,69%;