19.06.2006 Присвоєння АКБ „Індустріалбанк” довгострокового кредитного рейтингу uaBBB- (pi) за національною рейтинговою шкалою з прогнозом “стабільний”

19.06.2006 національне рейтингове агентство “Рюрік” присвоїло АКБ „Індустріалбанк” довгостроковий кредитний рейтинг uaBBB- (pi) за національною рейтинговою шкалою з прогнозом “стабільний”.

 

Рейтинг банку присвоєно за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери „ua” у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Знак „-” вказує на проміжну категорію рейтингу відносно основних категорій.

Приставка „ pi ” вказує, що рейтинг банку було визначено на основі доступної публічної інформації.

Прогноз „ стабільний ” вказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни рейтингу у найближчій перспективі.

При проведенні рейтингового дослідження було визначено як позитивні так і негативні фактори, що вплинули на рівень кредитного рейтингу.

Основні позитивні фактори:

• станом на 01.01.2006 Банку вдалося отримати значні обсяги чистого прибутку порівняно з банками третьої і навіть другої групи за ренкінгом НБУ. Так фінансовий результат становив майже 70 млн. грн., що на дану дату дало змогу Банку досягти значення показника ROA (співвідношення чистого прибутку до валових активів) на рівні 4,01%, а показника ROE (співвідношення чистого прибутку до власного капіталу) на рівні 12,33%, що повністю відповідає рекомендованим значенням;

• стабільно низькі значення затратності діяльності Банку (співвідношення валових витрат до валових доходів протягом аналізованого періоду перебувало в межах 55,90% - 82,27%); • ефективна робота Банку з проведення процентних операцій. Так протягом аналізованого періоду (01.01.2004 – 01.04.2006) процентні доходи перевищували процентні витрати в середньому у два з половиною рази.

Основні негативні фактори:

• зниження протягом аналізованого періоду активності банківських операцій АКБ „Індустріалбанк”, про що свідчить скорочення кредитного та депозитного портфелів приблизно у два рази.