17.07.2006 Присвоєння ВАТ «Альфа-Банк» довгострокового кредитного рейтингу uaBBB (pi) за національною рейтинговою шкалою з прогнозом “стабільний”

17.07.2006 національне рейтингове агентство “Рюрік” присвоїло ВАТ «Альфа-Банк» довгостроковий кредитний рейтинг uaBBB (pi) за національною рейтинговою шкалою з прогнозом “стабільний”.

 

Рейтинг банку присвоєно за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери „ua” у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Приставка „ pi ” вказує, що рейтинг банку було визначено на основі доступної публічної інформації.

Прогноз „ стабільний ” вказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни рейтингу у найближчій перспективі.

При проведенні рейтингового дослідження було визначено як позитивні так і негативні фактори, що вплинули на рівень кредитного рейтингу.

Основні позитивні фактори:

• Банк входить до міжнародної фінансово-промислової групи „Альфа-Груп”, що дає змогу залучати порівняно дешеві ресурси і впроваджувати вигідні міжнародні інвестиційні проекти з невисоким ступенем ризику;

• динамічне зростання основних балансових показників (валові активи Банку зросли з 563 млн. грн. станом на 01.01.2004 до 3 028 млн. грн. станом на 01.04.2006 р.), що дозволило Банку перейти з третьої до другої групи великих банків (з 37 на 17 місце в ренкінгу НБУ за розміром валових активів).

Основні негативні фактори:

• високий рівень затратності діяльності Банку (співвідношення валових витрат до валових доходів протягом аналізованого періоду перебувало на рівні 98%), що не дало змоги отримати адекватний до значень другої групи українських банків обсяг чистого прибутку (станом на 01.01.2006 – 2,8 млн. грн.) та досягти прийнятних значень показників рентабельності, які на дану дату були в десять разів нижчими за рекомендовані;

• недостатня захищеність кредитно-депозитних операцій Банку власним капіталом. Співвідношення виданих кредитів до власного капіталу зросло з 332% станом на 01.01.2004 до 1098% станом на 01.04.2006, а співвідношення залучених депозитів до власного капіталу зросло за даний період з 147% до 681%, при цьому показник фінансової автономії знизився з 19,9% до 6,74%;

• низькі значення показників ліквідності. Так станом на 01.04.2006 показник миттєвої ліквідності (співвідношення грошових коштів, цінних паперів НБУ та коштів в інших банках до поточних зобов'язань) становив 21,37%, при середніх значеннях по банківській системі України на рівні 28,69%, а частка високоліквідних активів у валових активах Банку становила на дану дату 19,93%, при чому протягом аналізованого періоду спостерігався постійний спад значень даних показників;

• недостатня забезпеченість Банку власними основними фондами. Протягом аналізованого періоду (01.01.2004 – 01.04.2006) спостерігалося постійне зниження частки основних засобів у складі валових активів Банку, що призвело до її зменшення з 14,86% до 4,58%.