12.06.2006 Присвоєння АКБ "Укрсоцбанк" довгострокового кредитного рейтингу uaA+ (pi) за національною рейтинговою шкалою з прогнозом “стабільний”

12.06.2006 національне рейтингове агентство “Рюрік” присвоїло АКБ "Укрсоцбанк" довгостроковий кредитний рейтинг uaA+ (pi) за національною рейтинговою шкалою з прогнозом “стабільний”.

 

Рейтинг банку присвоєно за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери „ ua ” у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaA характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності чутливий до несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Знак „+” вказує на проміжну категорію рейтингу відносно основних категорій.

Приставка „ pi ” вказує, що рейтинг банку було визначено на основі доступної публічної інформації.

Прогноз „ стабільний ” вказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни рейтингу у найближчій перспективі.

При проведенні рейтингового дослідження було визначено як позитивні так і негативні фактори, що вплинули на рівень кредитного рейтингу.

Основні позитивні фактори:

• розвинена територіальна мережа Банку (станом на 01.01.2006 вона нараховує 527 операційних точок) та велика чисельність зайнятого персоналу (10 300 чол.) дозволяють Банку виконувати роль системного банку та дають можливість зайняти одну з провідних позицій на ринку роздрібних фінансових послуг;

• значення показників рентабельності діяльності є вищими за середні по першій групі українських банків за ренкінгом НБУ. Станом на 01.01.2006 показник ROE (співвідношення чистого прибутку до власного капіталу) становив 20.92%, а показник ROA (співвідношення чистого прибутку і валових активів банку) – 1,2%, що зумовлено високими значеннями фінансового результату та низьким співвідношенням валових витрат до валових доходів;

• стале зростання власного капіталу Банку (приріст у 254% за період з 01.01.2004 до 01.01.2006) при збереженні пропорційного росту всіх основних балансових показників;

• чисельна та якісна клієнтська база Банку, що дозволяє йому отримувати досить значні обсяги безризикових комісійних доходів (співвідношення комісійних доходів до валових витрат станом на 01.01.2006 становило 50%).

Основні негативні фактори:

• порівняно низькі показники ліквідності Банку (станом на 01.01.2006 показник миттєвої ліквідності становив 24,59%, в той час як в середньому по банківській системі України – 28,69%) при вищих за середні значеннях частки дохідних активів у валових активах (станом на 01.01.2006 показник становив 89,58%);

• недостатня захищеність кредитно-депозитних операцій Банку власним капіталом. Співвідношення виданих кредитів до власного капіталу зросло з 676% станом на 01.01.2004 до 1146% станом на 01.01.2006, а співвідношення залучених депозитів до власного капіталу зросло за даний період з 936% до 1266%, при цьому показник фінансової автономії знизився з 8,59% до 5,97%.