09.06.2006 Присвоєння АКБ "ТАС-Комерцбанк" довгострокового кредитного рейтингу uaA- (pi) за національною рейтинговою шкалою з прогнозом “стабільний”

09.06.2006 національне рейтингове агентство “Рюрік” присвоїло АКБ "ТАС-Комерцбанк" довгостроковий кредитний рейтинг uaA- (pi) за національною рейтинговою шкалою з прогнозом “стабільний”.

Рейтинг банку присвоєно за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери „ua” у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

 

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaA характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності чутливий до несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Знак „-” вказує на проміжну категорію рейтингу відносно основних категорій.

Приставка „ pi ” вказує, що рейтинг банку було визначено на основі доступної публічної інформації.

Прогноз „ стабільний ” вказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни рейтингу у найближчій перспективі.

При проведенні рейтингового дослідження було визначено як позитивні так і негативні фактори, що вплинули на рівень кредитного рейтингу.

Основні позитивні фактори:

•  Банк є центральною ланкою фінансової групи ТАС, яка надає широкий спектр фінансових послуг, що підвищує її конкурентоспроможність та дає змогу акумулювати додаткові фінансові ресурси. Зокрема, до складу групи також входить страхова компанія та інвестиційний банк;

•  розгалужена філіальна мережа Банку порівняно з другою групою українських банків за ренкінгом НБУ (станом на 01.04.2006 вона нараховувала 69 операційних точок);

•  покращення протягом аналізованого періоду (01.01.2004 – 01.04.2006) коефіцієнту фінансової автономії Банку (співвідношення власного капіталу до валових активів зросло з 9,89% станом на 01.01.2004 до 12,99% станом на 01.04.2006).

Основні негативні фактори:

•  невисокі обсяги отриманого чистого прибутку порівняно з середніми значеннями по другій групі українських банків за ренкінгом НБУ. Станом на 01.04.2006 фінансовий результат становив 7,36 млн. грн., що не дало змоги досягти високих показників рентабельності. Так значення показника ROA (співвідношення чистого прибутку до валових активів) станом на 01.04.2006 становило 0,33%, а показника ROE (співвідношення чистого прибутку до власного капіталу Банку) – 2,53%;

•  низькі значення показників ліквідності порівняно з середніми значеннями по другій групі українських банків за ренкінгом НБУ. Так станом на 01.04.2006 показник миттєвої ліквідності (співвідношення грошових коштів, цінних паперів НБУ та коштів в інших банках до поточних зобов'язань) становив 18,78%, тоді як у середньому по банківській системі України – 28,69%.