04.08.2006 Присвоєння ТОВ "Європейський стандарт" довгострокового кредитного рейтингу uaBBB- за національною рейтинговою шкалою з прогнозом “стабільний”

04.08.2006 національне рейтингове агентство “Рюрік” присвоїло ТОВ "Європейський стандарт" довгостроковий кредитний рейтинг uaBBB- за національною рейтинговою шкалою з прогнозом “стабільний”.

 

Рейтинг банку присвоєно за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери „ua” у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Знак „-” вказує на проміжну категорію рейтингу відносно основних категорій.

Прогноз „ стабільний ” вказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни рейтингу у найближчій перспективі.

При проведенні рейтингового дослідження було визначено як позитивні так і негативні фактори, що вплинули на рівень кредитного рейтингу.

Основні позитивні фактори:

• наявність високого платоспроможного попиту на котеджні будинки в рекреаційній зоні Конча-Заспи, що робить основний інвестиційно-будівельний проект Товариства комерційно привабливим;

• інвестиційно-будівельний проект Товариства знаходиться на завершальній стадії, тому починаючи з наступного звітного періоду очікується збільшення обсягів реалізації та покращення фінансових показників діяльності Товариства;

• наявність у котеджному містечку торгівельно-розважальної інфраструктури, що в майбутньому дозволить Товариству диверсифікувати джерела надходження коштів, отримуючи додаткові доходи за рахунок експлуатації побудованих комерційних об'єктів;

• поступове нарощення статутного капіталу Товариства (станом на 01.07.06 він становив 5,7 млн. грн.), накопичення грошових коштів на банківському депозитному рахунку в обсязі близько 5 млн. грн., покращення показників ліквідності Товариства (станом на 01.07.06 коефіцієнти абсолютної та швидкої ліквідності досягли рекомендованих значень - 0,2 та 0,6 відповідно).

Основні негативні фактори:

• збиткова діяльність Товариства протягом аналізованого періоду, станом на 01.07.06 непокритий збиток Товариства становив близько 2,8 млн. грн., що обумовлено специфікою інвестиційно-будівельної діяльності;

• значні обсяги кредиторської та іншої поточної заборгованості, небезпечно низькі значення коефіцієнту фінансової автономності (станом на 01.07.06 він становив 5,2%), від'ємний чистий робочий капітал, що в цілому робить Товариство суттєво залежним від позикових коштів та знижує його фінансову стійкість;

• неповнота, мінливість, суперечливість та невідрегульованість українського законодавства в сфері інвестиційно-будівельної діяльності, що створює потенційні загрози для існуючих схем фінансування будівельних проектів Товариства.