03.08.2006 Присвоєння ТОВ «Універсальний комерційний банк «Камбіо» довгострокового кредитного рейтингу uaBBB- за національною рейтинговою шкалою з прогнозом “стабільний”

03.08.2006 національне рейтингове агентство “Рюрік” присвоїло ТОВ «Універсальний комерційний банк «Камбіо» довгостроковий кредитний рейтинг uaBBB- за національною рейтинговою шкалою з прогнозом “стабільний”.

 

Рейтинг банку присвоєно за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери „ua” у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Знак „-” вказує на проміжну категорію рейтингу відносно основних категорій.

Прогноз „ стабільний ” вказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни рейтингу у найближчій перспективі.

При проведенні рейтингового дослідження було визначено як позитивні так і негативні фактори, що вплинули на рівень кредитного рейтингу.

Основні позитивні фактори:

• стрімке зростання основних балансових показників ТОВ УКБ “Камбіо”, що дозволило йому стати лауреатом національної щорічної премії “Український фінансовий олімп” 2005 року в номінації “Стрімкий розвиток банківської організації. За найбільш динамічні темпи розвитку на банківському ринку”;

• постійне зниження затратності дальності Банку. Співвідношення валових витрат до валових доходів зменшилося з 99,75% станом на 01.01.2005 до 95,66% станом на 01.07.2006, що дозволило Банку отримати значний обсяг чистого прибутку (фінансовий результат станом на 01.07.2006 становив 1 062 тис. грн.); • зростання середньозваженої кредитно-депозитної маржі дохідності процентних операцій Банку (з 3,32% станом на 01.01.2005 до 9,74% станом на 01.07.2006);

• збалансованість депозитного портфелю Банку в розрізі строковості залучених коштів;

• наявність у керівництва Банку виваженої, деталізованої середньострокової стратегії розвитку, основні планові показники якої є досить реалістичними (стратегічний план розвитку на 2006 рік передбачає зростання валових активів Банку у 1,5 рази, кредитного портфелю у 1,7 рази, залучених коштів у 1,6 рази, при збереженні пропорційності співвідношення основних балансових показників).

Основні негативні фактори:

• постійне зменшення частки основних засобів у складі валових активів Банку з 8,13% станом на 01.01.2005 до 2,02% станом на 01.07.2006 за рахунок скорочення частки будинків і споруд у розпорядженні Банку, що заважає реалізації його стратегічних цілей, пов'язаних зі створенням універсального комерційного банку з розгалуженою мережею філіалів і відділень;

• наявність великих дисбалансів у валютах залучення та розміщення коштів, що підвищує валютні ризики діяльності Банку;

• тривала тенденція зниження співвідношення комісійного доходу до процентного доходу з 53% станом на 01.01.2005 до 8,99% станом на 01.07.2006, що підвищує ризикованість активних операцій Банку;

• тривала тенденція до укрупнення банківських установ та прихід у банківський сектор України стратегічних західних інвесторів з одного боку, та відсутність у Банку деяких роздрібних продуктів (зокрема пластикових карток та власної мережі банкоматів) з іншого боку ускладнює реалізацію Банком власної стратегії щодо створення універсального комерційного Банку, що діє на всій території України.