03.07.2006 Присвоєння ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» довгострокового кредитного рейтингу uaAА (pi) з прогнозом "стабільний"

03.07.2006 національне рейтингове  агентство «Рюрік» присвоїло ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» довгостроковий кредитний рейтинг uaAА (pi) за національною рейтинговою шкалою з прогнозом "стабільний"

Рейтинг банку присвоєно за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери "ua" у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAA характеризуються дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.

Приставка "pi" вказує, що рейтинг банку було визначено на основі доступної публічної інформації.

Прогноз "стабільний " вказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни рейтингу у найближчій перспективі.

При проведенні рейтингового дослідження було визначено як позитивні так і негативні фактори, що вплинули на рівень кредитного рейтингу.

Основні позитивні фактори:

• з дня заснування Банк незмінно входить до групи найбільших системних банків України, має найпоширенішу в Україні мережу банків-кореспондентів, яка включає понад 800 банківських установ у різних країнах світу;

• у 2000 році Банк перетворе но у відкрите акціонерне товариство із закріпленням у власності держави 100 відсотків акцій, через Банк проходить переважна більшість експортно-імпортних потоків держави, що обумовлює можливість державної підтримки у разі виникнення негативних кон'юнктурних коливань на фінансовому ринку;

• дотримання керівництвом Банку виваженої політики управління витратами та доходами. Підтримання фінансового результату на високому рівні, що дозволило Банку станом на 01.01.2006 посісти третє місце серед українських банків за обсягом отриманого прибутку (113 млн. грн.);

• порівняно високі значення показників рентабельності Банку протягом аналізованого періоду. Станом на 01.01.2006 показник ROE (співвідношення чист ого прибутку до вла сного капіталу) становив 25%, а показник ROA (співвідношення чистого прибутку і валових активів банку) – 1,5%;

• пропорційне зростання всіх основних статей балансу Банку протягом аналізованого періоду (01.01.2004 - 01.04.2006): загальні активи банку зросли у 3 рази, при збереженні коефіцієнта фінансової автономії на рівні 9% - 12%.

Основні негативні фактори:

• залежність системи управління банком (зокрема складу наглядової ради) від політичної ситуації в Україні;

• невизначеність довгострокової стратегії розвитку банку у зв'язку з потенційною можливістю його приватизації;

• доволі низькі темпи розвитку територіальної мережі банку (протягом 2005 року було відкрито лише 11 відділень, до того ж 1 відділення було закрите).