Головна Дослідження
01.03.2012 НРА «Рюрік» опублікувало спеціальне дослідження за ІV квартал 2011 року «Правові та регуляторні аспекти професійної діяльності на фондовому ринку України»

Одним із пріоритетних напрямів діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку є створення умов для сприятливого правового клімату на фондовому ринку України, необхідного для залучення коштів вітчизняних та іноземних інвесторів в економіку України. Захист прав і законних інтересів інвесторів та учасників ринку, запобігання правопорушень на ринку цінних паперів, а в разі виявлення цих правопорушень – оперативне їх розслідування здійснюється відповідно до Рішення ДКЦПФР від 31.03.2011 р. №376 «Про затвердження порядку проведення перевірок діяльності емітентів цінних паперів», затвердженого в Міністерстві Юстиції України 02.06.2011 р. №654/19392.

Комісією здійснюється низка заходів, спрямованих на удосконалення законодавства з питань функціонування фондового ринку в Україні. До основних законодавчих ініціатив, що стосуються удосконалення регулювання фондового ринку України в цілому та ринку облігацій зокрема, що були запропоновані у ІV кварталі 2011 року , на думку НРА «Рюрік», варто виокремити нижченаведені.

– Президент призначив Членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

– Законопроект «Про систему депозитарного обліку цінних паперів» пройшов перше читання.

– Законопроект «Про інститути спільного інвестування» пройшов перше читання.

– НКЦПФР на своєму черговому засіданні схвалила проект рішення «Про внесення змін до Положення про порядок визначення чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного)».

– НКЦПФР змінить процедуру реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій.

– НКЦПФР схвалила рішення про внесення зміни до Порядку реєстрації випуску опціонних сертифікатів та проспекту їх емісії.

– НКЦПФР вносить зміни до Правил здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами.

– Народні депутати України Комітету з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики внесли на розгляд Парламенту Законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства про цінні папери», розроблений спільно із фахівцями НКЦПФР.

– НКЦПФР погодила проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення відповідальності учасників фондового ринку».

– НКЦПФР прийняла рішення «Про внесення змін до Порядку роботи екзаменаційних комісій для атестації фахівців з питань фондового ринку і Правил проведення кваліфікаційних іспитів з питань фондового ринку».

– НКЦПФР на своєму черговому засіданні схвалила рішення «Про затвердження Положення про державний реєстр випусків цінних паперів».

– НКЦПФР розробила проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення вимог до емітентів цінних паперів».

– НКЦПФР прийняла рішення про затвердження вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів, окрім емітентів облігацій місцевої позики.

– НКЦПФР вносить необхідні зміни до Положення про функціонування фондових бірж.

Коментарі НРА «Рюрік» щодо вищенаведених законодавчих, нормативних та регуляторних актів наведено у повній версії спеціального дослідження НРА «Рюрік» ІV квартал 2011 року «Правові та регуляторні аспекти професійної діяльності на фондовому ринку України».


Завантажити повну версію спеціального дослідження НРА «Рюрік» (ф. А4, 2 стор., укр. мовою)

Перейти до розділу «Дослідження та розробки»