Головна Дослідження
30.11.2011 НРА «Рюрік» опублікувало спеціальне дослідження за 9 місяців 2011 року «Правові та регуляторні аспекти професійної діяльності на фондовому ринку України»

Одним із пріоритетних напрямів діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку є створення умов для сприятливого правового клімату на фондовому ринку України, необхідного для залучення коштів вітчизняних та іноземних інвесторів в економіку України. Захист прав і законних інтересів інвесторів та учасників ринку, запобігання правопорушень на ринку цінних паперів, а в разі виявлення цих правопорушень – оперативне їх розслідування здійснюється відповідно до Рішення ДКЦПФР від 31.03.2011 р. №376 «Про затвердження порядку проведення перевірок діяльності емітентів цінних паперів», затвердженого в Міністерстві Юстиції України 02.06.2011 р. №654/19392.

Комісією здійснюється низка заходів, спрямованих на удосконалення законодавства з питань функціонування фондового ринку в Україні. До основних законодавчих ініціатив, що стосуються удосконалення регулювання фондового ринку України в цілому та ринку облігацій зокрема, що були запропоновані у ІІІ кварталі 2011 року, на думку НРА «Рюрік», варто виокремити нижченаведені.

– У парламенті було зареєстровано проект закону «Про систему депозитарного обліку цінних паперів» (реєстраційний №9428).

– ДКЦПФР погодила та оприлюднила на своєму офіційному сайті проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення відповідальності учасників фондового ринку».

– ДКЦПФР розробила проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення вимог до емітентів цінних паперів».

– Президент України підписав закон «Про внесення змін до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» щодо фінансового моніторингу діяльності професійних учасників фондового ринку» (№3831-VI).

– У Верховній Раді зареєстровано проект закону «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (реєстраційний №9342).

– ДКЦПФР прийняла рішення «Про внесення змін до Порядку роботи екзаменаційних комісій для атестації фахівців з питань фондового ринку і Правил проведення кваліфікаційних іспитів з питань фондового ринку».

– ДКЦПФР схвалила рішення «Про затвердження Положення про державний реєстр випусків цінних паперів».

– ДКЦПФР на своєму офіційному сайті оприлюднила доопрацьований проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)».

– Регулятор визначив вимоги до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів.

– Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав кредиторів та споживачів фінансових послуг» з урахуванням пропозицій Президента України.

– У парламенті зареєстровано проект закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення   кваліфікованих інвесторів» (реєстраційний №9169).

– ДКЦПФР схвалила проект рішення «Про затвердження Порядку здійснення на фондових біржах операцій РЕПО».

– ДКЦПФР схвалила проект рішення «Про затвердження Змін до положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств та їх обігу (щодо переведення зобов’язань в облігації)».

– ДКЦПФР схвалила проект рішення «Про затвердження Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України».

– Регулятор підвищує вимоги до реєстрації житлових облігацій.

Протягом січня – вересня 2011 року Верховною Радою України, за ініціативою НКЦПФР, прийнято значну кількість законів, які направлені, у тому числі, на врегулювання питань функціонування фондового ринку та корпоративного управління в Україні.

До прийнятих Верховною Радою України Законів України, що стосуються безпосередньо регулювання на фондовому ринку, належать:

– Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про акціонерні товариства» щодо вдосконалення механізму діяльності акціонерних товариств» від 3 лютого 2011 року №2994-VI (Набрання чинності: 02.03.2011 р. та окремі пункти набирають чинності з 1 січня 2012 року);

– Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» щодо розкриття інформації на фондовому ринку» від 21 квітня 2011 року №3264-VI (Набрання чинності: 28.11.2011 р.);

– Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо іпотечних облігацій» від 21 квітня 2011 року №3265-VI (Набрання чинності: 25.05.2011 р.);

– Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо інсайдерської інформації» від 22 квітня 2011 року №3306-VI (Набрання чинності: 25.05.2011 р.);

– Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» від 21 квітня 2011 року №3267-VI (Набрання чинності: 19.05.2011 р.);

– Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо облігацій» 3461-VI від 02.06.2011 р. (Набрання чинності: 01.01.2012 р.);

– Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання ринків фінансових послуг» 3462-VI від 02.06.2011 р. (істотна участь) (Набрання чинності: 09.01.2012 р.);

– Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо нагляду на консолідованій основі» 19 травня 2011 року №3394-VI (Набрання чинності: 19.12.2011 р.).

Коментарі НРА «Рюрік» щодо вищенаведених законодавчих, нормативних та регуляторних актів наведено у повній версії спеціального дослідження НРА «Рюрік» за 9 місяців 2011 року «Правові та регуляторні аспекти професійної діяльності на фондовому ринку України».


Завантажити повну версію спеціального дослідження НРА «Рюрік» (ф. А4, 4 стор., укр. мовою)