09.09.2020 НРА «Рюрік» повідомляє про підтвердження рейтингів ПрАТ «СК «АСКО-МЕДСЕРВІС»

На засіданні Рейтингового комітету від 28.08.2020 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» підтвердило
ПрАТ «СК «АСКО-МЕДСЕРВІС» довгостроковий кредитний рейтинг позичальника на рівні uaA+ інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний» та підтвердило ПрАТ «СК «АСКО-МЕДСЕРВІС» рейтинг фінансової надійності (стійкості) страховика на рівні uainsAA– інвестиційної категорії.

Кредитний рейтинг позичальника визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Рейтинги можуть бути змінені, призупинені чи відкликані у випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингів або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.

Рейтингові оцінки є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів.

Визначення рівнів рейтингів здійснюється на основі спеціально розроблених авторських методик з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі, присвоєні рейтинги не є рекомендацією щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів.

НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальності за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування.

НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може, в разі потреби, покладатися на неперевірені фінансові дані, що надані замовником. Рівні рейтингів залежать від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Для визначення рейтингів НРА «Рюрік» використовувало надану Компанією внутрішню інформацію та фінансову звітність за 01.01.2015 р. – 01.07.2020 р. включно, а також публічну інформацію та власні бази даних.

Під час визначення рейтингової оцінки було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу позичальника.

Позитивні фактори:

– Достатній рівень фінансової автономії Компанії. Станом на 01.07.2020 р. рівень покриття активів власним капіталом складав 66%.

– Достатній запас платоспроможності Страховика. Станом на 01.07.2020 р. величина фактичного запасу платоспроможності майже в 4 рази перевищувала нормативне значення.

­­– Достатні показники ліквідності Компанії. Станом на 01.07.2020 р. коефіцієнт швидкої ліквідності ­складав 71% при рекомендованому мінімумі 60%.

– Зростання доходів від страхової діяльності. За результатами І півріччя 2020 року обсяг чистих зароблених премій Страховика порівняно з аналогічним періодом попереднього року зріс майже удвічі.

– Високий рівень фінансової прозорості та інформаційної відкритості Компанії, що знайшло своє відображення у детальному та комплексному розкритті інформації, необхідної для визначення рейтингів. Це дозволило знизити ступінь невизначеності в оцінці кредитоспроможності та аналізі фінансово-господарської діяльності Компанії.

Негативні фактори:

– Невисока диверсифікація страхового портфелю Компанії за видами страхування. За результатами І півріччя 2020 року на ТОП-3 види страхування припадало близько 72% зароблених премій, що свідчить про значну залежність Компанії від ключових напрямків страхової діяльності.

– Як і в інших вітчизняних страхових компаній, діяльність Компанії є чутливою до впливу загальнополітичних, юридичних, регіональних та макроекономічних джерел ризику, притаманних Україні.


Cторінка Компанії на сайті НРА «Рюрік»