30.06.2022 НРА «Рюрік» повідомляє про визначення рейтингів ТДВ СК «СХІД-ЗАХІД»

На засіданні Рейтингового комітету від 17.06.2022 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» підтвердило ТДВ СК «СХІД-ЗАХІД» довгостроковий кредитний рейтинг позичальника на рівні uaАА інвестиційної категорії зі зміною прогнозу на «в розвитку».

Кредитний рейтинг позичальника визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Рейтинги можуть бути змінені, призупинені чи відкликані у випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингів або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів. Рейтингові оцінки є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів.

Визначення рівнів рейтингів здійснюється на основі спеціально розроблених авторських методик з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі, присвоєні рейтинги не є рекомендацією щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів.

НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальності за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування. НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може, в разі потреби, покладатися на неперевірені фінансові дані, що надані замовником. Рівні рейтингів залежать від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Для визначення рейтингів НРА «Рюрік» використовувало надану ТДВ СК «СХІД-ЗАХІД» внутрішню інформацію та фінансову звітність на 01.01.2018 р. – 01.01.2022 р. включно, а також публічну інформацію та власні бази даних.

Під час визначення рейтингової оцінки було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу позичальника.


Позитивні фактори:

– Високий запас платоспроможності Страховика. Станом на 01.01.2022 р. величина фактичного запасу платоспроможності суттєво перевищувала нормативне значення.

– Високі показники ліквідності компанії. Станом на 01.01.2022 р. коефіцієнт швидкої ліквідності (quick ratio) складав 486% при рекомендованому мінімумі 60%.

– Достатній рівень фінансової автономії Компанії. Станом на 01.01.2022 р. рівень покриття активів і страхових резервів власним капіталом складав 75% та 417% відповідно.

– Наявність облігаторних договорів перестрахування ризиків з перестраховиком-нерезидентом, який має рейтинг А+ (superior) від міжнародного рейтингового агентства AM Best.

– Високий рівень фінансової прозорості та інформаційної відкритості Компанії, що знайшло своє відображення у детальному та комплексному розкритті інформації, необхідної для визначення кредитного рейтингу. Це дозволило знизити ступінь невизначеності в оцінці кредитоспроможності та аналізі фінансово-господарської діяльності Компанії.


Негативні фактори:

– Невисока диверсифікація страхового портфелю Компанії за видами страхування. За результатами 12 міс. 2021 року на ТОП-3 види страхування припадало близько 92% зароблених премій, що свідчить про значну залежність Компанії від ключових напрямків страхової діяльності.

– Значна витратність діяльності, враховуючи високу питому вагу адміністративних витрат, чинить тиск на фінансові результати Компанії.

– Як і в інших вітчизняних страхових компаній, діяльність Компанії є чутливою до впливу загальнополітичних, юридичних, регіональних та макроекономічних джерел ризику, притаманних Україні. Ескалація військової агресії російської федерації проти України з 24 лютого 2022 року негативно впливає на фінансові ринки та економіку в цілому, що може погіршити показники діяльності Компанії.


На засіданні Рейтингового комітету від 17.06.2022 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік підтвердило
ТДВ СК «СХІД-ЗАХІД» рейтинг фінансової надійності (стійкості) страховика на рівні uainsАА інвестиційної категорії.

Рейтинг фінансової надійності (стійкості) страховика може бути змінений, призупинений чи відкликаний у випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингу або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.

Рейтинг фінансової надійності (стійкості) страховика не є абсолютною мірою ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо фінансової надійності (стійкості) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів. Визначення рівня фінансової надійності (стійкості) страхової компанії здійснюється на основі спеціально розробленої авторської методики з урахуванням вимог українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі визначений рівень не є рекомендацією щодо будь-яких форм інвестування власних коштів. НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальності за виконання страховою компанією своїх зобов’язань.

Для визначення рейтингу фінансової надійності (стійкості) страховика НРА «Рюрік» використовувало надану
ТДВ СК «СХІД-ЗАХІД» внутрішню інформацію та фінансову звітність на 01.01.2018 р. – 01.01.2022 р. включно, а також публічну інформацію та власні бази даних.

Під час визначення рейтингу фінансової надійності (стійкості) страховика було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень фінансової надійності (стійкості).

До найбільш суттєвих позитивних факторів відносяться достатні значення показників ліквідності та платоспроможності страхової компанії.

До найбільш суттєвих негативних факторів відносяться висока витратність діяльності компанії та значна концентрація страхового портфелю.Cторінка Компанії на сайті НРА «Рюрік»