12.11.2020 НРА «Рюрік» повідомляє про підтвердження рейтингів ТОВ «ВЕОН ПЛЮС»

На засіданні Рейтингового комітету від 30.10.2020 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» підтвердило облігаційному випуску серії А ТОВ «ВЕОН ПЛЮС» довгостроковий кредитний рейтинг боргового інструменту на рівні uaА- інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний».

Кредитні рейтинги боргових інструментів визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Кредитні рейтинги визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Кредитні рейтинги можуть бути змінені, призупинені чи відкликані у випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингу або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.

Рейтингова оцінка є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів.

Визначення рівня кредитного рейтингу здійснюється на основі спеціально розробленої авторської методики з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі, присвоєний кредитний рейтинг не є рекомендацією щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів.

НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальність за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування. НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може, в разі потреби, покладатися на неперевірені фінансові дані, що надані замовником. Рівні кредитних рейтингів залежать від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Для визначення кредитних рейтингів НРА «Рюрік» використовувало надану ТОВ «ВЕОН ПЛЮС» внутрішню інформацію та фінансову звітність з 01.01.2010 р. до 01.10.2020 р. включно, а також публічну інформацію та власні бази даних.

Під час визначення рейтингових оцінок було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівні кредитних рейтингів.

Позитивні фактори:

– Емітент володіє готельним комплексом Radisson Blu Hotel, Kyiv Podil, договір на управління яким укладено з Rezidor Hotel Group, одним з найбільших готельних операторів у світі.

– Вигідне територіальне розташування Radisson Blu Hotel, Kyiv Podil. Готельний комплекс знаходиться в історичній частині міста на перетині основних туристичних маршрутів, в безпосередній близькості від багатьох бізнес-центрів і урядових установ, що додає Емітенту можливостей розширити базу постійних клієнтів.

– Наявність необхідної для діяльності багатофункціонального готельного комплексу дозвільної документації та рішень щодо землевідведення, що знижує юридичні ризики, пов’язані з реалізацією девелоперського проекту.

– Фінансова прозорість та інформаційна відкритість Компанії, що знайшло своє відображення у детальному та комплексному розкритті інформації, необхідної для визначення кредитного рейтингу. Це дозволило знизити ступінь невизначеності щодо фінансово-господарської діяльності Компанії та якісніше оцінити її кредитоспроможність.

Негативні фактори:

– Обумовлені специфікою інвестиційно-будівельної діяльності обсяги непокритого збитку минулих періодів та невисокі значення показників рентабельності, що чинить тиск на обсяги власного капіталу Товариства.

– Невисокі значення показників рентабельності та ефективності діяльності Товариства, що є характерним для девелоперів великих проектів, вказує на низький рівень оборотності коштів, які використовуються в активних операціях, та може в майбутньому негативно вплинути на показники ліквідності Компанії.

– Неповнота, мінливість, суперечливість та неврегульованість українського законодавства в сфері інвестиційно-будівельної діяльності, що створює потенційні загрози для існуючих схем фінансування девелоперських проектів.

– Підприємство має підвищену чутливість до впливу загальнополітичних, регіональних та макроекономічних джерел ризику, притаманних Україні.


Cторінка Компанії на сайті НРА «Рюрік»