21.08.2020 НРА «Рюрік» повідомляє про підвищення ПрАТ «УТСК» довгострокового кредитного рейтингу позичальника до рівня uaАА зі зміною прогнозу на «стабільний» та рейтингу фінансової надійності страховика до рівня uainsАА

На засіданні Рейтингового комітету від 17.08.2020 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» підвищило ПрАТ «УТСК» довгостроковий кредитний рейтинг позичальника до рівня uaАА інвестиційної категорії зі зміною прогнозу на «стабільний» і підвищило ПрАТ «УТСК» рейтинг фінансової надійності (стійкості) страховика до рівня uainsАА інвестиційної категорії.

Відповідно до Національної рейтингової шкали, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України №665 від 26.04.2007 р., позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaАА характеризуються дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.

Прогноз «стабільність» вказує на відсутність передумов для зміни рівня рейтингу в найближчій перспективі

Відповідно до Рейтингової шкали оцінювання фінансової надійності (стійкості) страхової компанії, розробленої НРА «Рюрік» на основі Національної рейтингової шкали, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України №665 від 26.04.2007 р., страхова компанія з рейтингом uainsАА характеризується дуже високою фінансовою надійністю (стійкістю) порівняно з іншими українськими страховими компаніями.

Кредитний рейтинг позичальника визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Рейтинги можуть бути змінені, призупинені чи відкликані у випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингів або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів. Рейтингові оцінки є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів.

Визначення рівнів рейтингів здійснюється на основі спеціально розроблених авторських методик з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі, присвоєні рейтинги не є рекомендацією щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів.

НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальності за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування. НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може, в разі потреби, покладатися на неперевірені фінансові дані, що надані замовником. Рівні рейтингів залежать від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Для визначення рейтингів НРА «Рюрік» використовувало надану ПрАТ «УТСК» внутрішню інформацію та фінансову звітність за І кв. 2018 р. – І пів. 2020 р. включно, а також публічну інформацію та власні бази даних.

Під час визначення рейтингової оцінки було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу позичальника.

Позитивні фактори:

– Достатні показники ліквідності, забезпечені значними обсягами грошових коштів на рахунках Компанії. Рівень покриття сукупних зобов’язань високоліквідними активами станом на 01.07.2020 р. відповідав 317%.

– Достатній рівень фінансової автономії Компанії. Станом на 01.07.2020 р. активи і страхові резерви покривався власним капіталом на 59% та 166% відповідно.

‒ Діяльність компанії характеризується низьким рівнем валютного ризику. Грошові кошти та їх еквіваленти, що обліковуються на рахунках Страховика, представлені в національній валюті. Напрямки розміщення грошових коштів Компанії достатньо диверсифіковані за банківськими установами.

– Значний досвід роботи на страховому ринку України, що перевищує 25 років, та міцні ринкові позиції. Зокрема, за результатами 6 міс. 2020 року Компанія була одним із лідерів за обсягом зароблених премій за напрямком страхування вантажів та багажу.

– Достатній запас платоспроможності Страховика. Станом на 01.07.2020 р. величина фактичного запасу платоспроможності суттєво перевищувала нормативне значення.

– Високий рівень фінансової прозорості та інформаційної відкритості Компанії, що знайшло своє відображення у детальному та комплексному розкритті інформації, необхідної для визначення кредитного рейтингу. Це дозволило знизити ступінь невизначеності в оцінці кредитоспроможності та аналізі фінансово-господарської діяльності Компанії.

Негативні фактори:

– Невисокі показники ефективності діяльності. За результатами І пів. 2020 року Компанія отримала прибуток у розмірі 0,036 млн. грн. Коефіцієнт адміністративних витрат, тобто відношення адміністративних витрат до чистої виручки Компанії був високим (несприятливим) і станом на 01.07.2020 р. складав 43%.

‒ Невисока диверсифікація страхового портфелю Компанії за видами страхування. За результатами 6 міс. 2020 року на три найбільші види страхування припадало близько 81% страхових платежів, що свідчить про високу залежність Компанії від ключових видів страхування.

– Як і в інших вітчизняних страхових компаній, діяльність ПрАТ «УТСК» є чутливою до впливу загальнополітичних, юридичних, регіональних та макроекономічних джерел ризику, притаманних Україні.Перейти на персональну сторінку ПрАТ «УТСК» на сайті НРА «Рюрік»