13.12.2021 НРА «Рюрік» повідомляє про визначення рейтингів АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК»

На засіданні Рейтингового комітету від 30.11.2021 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» підтвердило АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» довгостроковий кредитний рейтинг позичальника на рівні uaАА інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний».

Рейтинг Банку визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Кредитний рейтинг може бути змінений, призупинений чи відкликаний в випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингу або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.

Рейтингова оцінка є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів. Для визначення рейтингової оцінки окремі якісні та кількісні показники Банку порівнювалися з середніми показниками по банківській системі України та з відповідними показниками банків-аналогів з бази даних НРА «Рюрік».

Визначення рівня кредитного рейтингу здійснюється на основі спеціально розробленої авторської методології з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі присвоєний кредитний рейтинг не є рекомендацією щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів. НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальності за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування.

Для визначення рейтингової оцінки НРА «Рюрік» використовувало надану АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» внутрішню інформацію і фінансову звітність за 01.01.2017 р. – 01.10.2021 р. включно, а також публічну інформацію та власні бази даних.

НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може в разі потреби покладатися на неперевірені фінансові дані, надані замовником. Рівень кредитного рейтингу залежить від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Під час визначення рейтингової оцінки було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу банківської установи.


Позитивні фактори:

– Високий рівень захищеності активів власним капіталом. Станом на 01.10.2021 р. рівень покриття активів та кредитно-інвестиційного портфелю власним капіталом складав 12% та 34% відповідно.

– Висока питома вага комісійних (безризикових) доходів у сукупних доходах Банку. Коефіцієнт безризикового покриття витрат станом на 01.10.2021 р. складав 67% при рекомендованому мінімумі на рівні 10%.

– Прийнятна валютна структура клієнтського кредитного портфелю. Станом на 01.10.2021 р. 96% кредитів клієнтам було надано в національній валюті, що знижує чутливість Банку до кредитних ризиків, пов’язаних з девальвацією гривні.

‒ Достатні значення показників ліквідності. Станом на 01.10.2021 р. коефіцієнти покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами виконувались із значним запасом.

– Висока якість портфелю цінних паперів. Станом на 01.10.2021 р. портфель цінних паперів Банку було представлено депозитними сертифікатами НБУ та ОВДП.

– Високий рівень фінансової прозорості та інформаційної відкритості Банку, що знаходить своє відображення у детальному та комплексному розкритті інформації, необхідної для визначення кредитного рейтингу. Це дозволяє знизити ступінь невизначеності щодо фінансово-господарської діяльності Банку та якісніше оцінити його кредитоспроможність.


Негативні фактори:

– Висока витратність діяльності Банку, враховуючи значну питому вагу витрат за статтею «Адміністративні та інші операційні витрати» у тому числі в зв’язку з активним розширенням мережі відділень (45% сукупного обсягу валових доходів за підсумками 9 місяців 2021 року), чинить тиск на фінансовий результат Банку.

– Як і інші банки без стратегічних іноземних інвестицій, Банк має підвищену чутливість до впливу загальнополітичних, регіональних та макроекономічних джерел ризику, притаманних Україні.Cторінка Компанії на сайті НРА «Рюрік»