01.06.2006 Присвоєння АКБ "Правекс" довгострокового кредитного рейтингу uaA- (pi) за національною рейтинговою шкалою з прогнозом “стабільний”

01.06.2006 національне рейтингове агентство “Рюрік” присвоїло АКБ "Правекс" довгостроковий кредитний рейтинг uaA- (pi) за національною рейтинговою шкалою з прогнозом “стабільний”.

 

Рейтинг банку присвоєно за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери „ua” у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaA характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або бо рговими інструментами. Рівень кредитоспроможності чутливий до несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Знак „-” вказує на проміжну категорію рейтингу відносно основних категорій.

gt;

Приставка „ pi ” вказує, що рейтинг банку було визначено на основі доступної публічної інформації.

Прогноз „ стабільний ” вказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни рейтингу у найближчій перспективі.

При проведенні рейтингового дослідження було визначено як позитивні так і негативні фактори, що вплинули на рівень кредитного рейтингу.

Основні позитивні фактори:

• розвинена територіальна мережа Банку (станом на 01.01.2006 нараховує 400 філій та відділень) яка охоплює всі регіони України, що надає Банку можливість претендувати на роль загальнонаціонального банку поряд з найбільшими українськими банками першої групи за ренкінгом НБУ;

• потенційна підтримка фінансово-господарської діяльності банку з боку Київської міської ради (почесний президент Банку є чинним київським міським головою);

• вдала диверсифікація напрямків діяльності Банку. Він займає одну з провідних позицій на ринку банківських металів, є одним з лідерів в сегментах іпотечного та споживчого кредитування, посідає одне з провідних місць на ринку роздрібних фінансових послуг (станом на 01.01.2006 Банком було встановлено близько 300 банкоматів, 300 POS-терміналів, Банк обслуговував 2500 картково-зарплатних проектів);

• порівняно високе забезпечення Банку та його територіальної мережі власними основними фондами. Протягом аналізованого періоду (01.01.2004 – 01.04.2006) частка основних засобів та нематеріальних активів у валових активах складала близько 10%; • чисельна та якісна клієнтська база Банку, що дозволяє йому отримувати досить значні обсяги безризикових комісійних доходів (співвідношення комісійних доходів до загальних витрат станом на 01.01.2006 досягало рівня 68%, а співвідношення комісійного і процентного доходу на дану дату – 84,85%).

Основні негативні фактори:

• низька забезпеченість депозитних операцій Банку власним капіталом. Коефіцієнт фінансової автономії Банку на 01.01.2006 становив 8,21%, при тому що співвідношення залучених депозитів до власного капіталу дорівнювало 1040%;

• низькі значення показників рентабельності активів та власного капіталу Банку при збереженні високих значень частки дохідних активів у валових активах (станом на 01.01.2006 вона досягнула рівня у 86%). Максимальне значення показника ROA (співвідношення чистого прибутку до валових активів) становило протягом аналізованого періоду 0,9%, а показника ROE (співвідношення чистого прибутку до власного капіталу Банку) – 11%.