04.07.2013 НРА «Рюрік» повідомляє про підтвердження облігаціям серії А та облігаціям серії В ТОВ «НОВОТЕХ-ІНВЕСТ» довгострокових кредитних рейтингів боргових інструментів на рівні uaBBB- з прогнозом «стабільний»

На засіданні Рейтингового комітету від 27.06.2013 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» підтвердило облігаційному випуску серії А ТОВ «НОВОТЕХ-ІНВЕСТ» довгостроковий кредитний рейтинг боргового інструменту на рівні uaВВВ– інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний» та підтвердило облігаційному випуску серії В ТОВ «НОВОТЕХ-ІНВЕСТ» довгостроковий кредитний рейтинг боргового інструменту на рівні uaВВВ– інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний».

Рейтинги боргових інструментів визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Відповідно до Національної рейтингової шкали, затвердженої постановою Кабміну №665 від 26.04.2007 р., позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Знак «–» вказує на проміжний рівень рейтингу відносно основних рівнів.

Прогноз «стабільний» вказує на відсутність передумов для зміни рівня рейтингу в найближчій перспективі.

Кредитні рейтинги можуть бути змінені, призупинені чи відкликані в випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингу або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.

Рейтингова оцінка є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів.

Визначення рівнів кредитних рейтингів здійснюється на основі спеціально розробленої авторської методики з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі присвоєні кредитні рейтинги не є рекомендаціями щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів. НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальності за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування.

НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може в разі потреби покладатися на неперевірені фінансові дані, надані замовником. Рівень кредитного рейтингу залежить від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Для визначення довгострокових кредитних рейтингів НРА «Рюрік» використовувало надану ТОВ «НОВОТЕХ-ІНВЕСТ» фінансову звітність за 2010 рік – І квартал 2013 року та внутрішню інформацію, а також публічну інформацію та власні бази даних.

Під час визначення рейтингових оцінок було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень довгострокового кредитного рейтингу боргового інструменту.

Позитивні фактори:

– Наявність забезпечення відсоткових облігацій ТОВ «НОВОТЕХ-ІНВЕСТ» у вигляді договорів добровільного страхування з одними з найбільших страхових компаній України: ПРАТ «СК «КРЕМІНЬ» та ПАТ СК «ЛЕММА» (станом на 27.06.2013 р. довгостроковий кредитний рейтинг позичальника ПАТ СК «ЛЕММА» підтримується НРА «Рюрік» на рівні uaA з прогнозом «стабільний»). Аналіз основних положень договорів страхування свідчить, що вони повністю покривають можливі ризики, на які наражаються інвестори при купівлі облігацій серій А та B ТОВ «НОВОТЕХ-ІНВЕСТ».

– ПАТ СК «ЛЕММА» та ПРАТ «СК «КРЕМІНЬ» характеризуються високою фінансовою стійкістю, значення основних фінансових показників Компаній знаходяться на високому рівні. Страхові суми за договорами страхування, укладеними з ПАТ СК «ЛЕММА» та ПРАТ «СК «КРЕМІНЬ», становлять незначні частки власного капіталу компаній та їх чистого прибутку. Таким чином, навіть настання страхового випадку не матиме критичного впливу на фінансову стійкість страхових компаній.

– Проект, що реалізує ТОВ «НОВОТЕХ-ІНВЕСТ», має певні переваги у порівнянні з основними конкурентами. Згідно перспективного бізнес-плану, дохід, який буде отримувати Підприємство, в декілька разів буде перевищувати розмір відсоткового доходу, який необхідно буде сплачувати за кошти, залучені за допомогою облігацій.

Негативні фактори:

Значне перевищення загального обсягу емісії облігацій серій А і В над розміром власного капіталу. Зростання боргового навантаження, спричинене випуском облігацій, та як наслідок – суттєве зниження показників фінансової стійкості Емітента.

– Низький рівень дохідності Емітента. Протягом аналізованого періоду обсяг отриманих доходів (виручки) від реалізації був значно меншим, ніж буде необхідно для забезпечення виплати відсотків за облігаціями.

– Високий ступінь невизначеності щодо майбутнього фінансово-господарського стану Емітента, що ускладнює прогнозування тенденцій його подальшого розвитку.


Завантажити Висновок про визначення рейтингових оцінок

Перейти на персональну сторінку ТОВ «НОВОТЕХ-ІНВЕСТ» на сайті НРА «Рюрік»