09.06.2021 НРА «Рюрік» повідомляє про підтвердження ТДВ «СТ «МЕГАПОЛІС» довгострокового кредитного рейтингу позичальника на рівні uaВВВ інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний»

На засіданні Рейтингового комітету від 31.05.2021 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» підтвердило ТДВ «СТ «МЕГАПОЛІС» довгостроковий кредитний рейтинг позичальника на рівні uaВВВ інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний».

Кредитний рейтинг позичальника визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Відповідно до Національної рейтингової шкали, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України №665 від 26.04.2007 р., позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Прогноз «стабільний» вказує на відсутність передумов для зміни рейтингу в найближчій перспективі.

Кредитний рейтинг може бути змінений, призупинений чи відкликаний у випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингу або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.

Рейтингова оцінка є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів.

Визначення рівня кредитного рейтингу здійснюється на основі спеціально розробленої авторської методики з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі, присвоєний кредитний рейтинг не є рекомендацією щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів.

НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальність за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування.

НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може, в разі потреби, покладатися на неперевірені фінансові дані, що надані замовником. Рівень кредитного рейтингу залежить від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Для визначення кредитного рейтингу НРА «Рюрік» використовувало надану ТДВ «СТ «МЕГАПОЛІС» внутрішню інформацію та фінансову звітність за 2012 – І кв. 2021 рр. включно, а також публічну інформацію та власні бази даних.

Під час визначення рейтингової оцінки було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу позичальника.

Позитивні фактори:

– Достатній рівень фінансової стійкості Страховика. Так, станом на 01.04.2021 р. частка власного капіталу в структурі пасивів Компанії є високою та становить 75%.

– Високий запас платоспроможності Страховика. Станом на 01.04.2021 р. величина фактичного запасу платоспроможності вдвічі перевищувала нормативне значення.

– Достатній рівень ефективності діяльності Страховика. Так, за підсумком І кв. 2021 р. обсяг чистих зароблених премій ТДВ «СТ «МЕГАПОЛІС» склав 113 млн. грн., фінансовий результат від основної діяльності відповідав (+)28,5 млн. грн., а чистий прибуток – 14,7 млн. грн.

– Тривалий строк існування та діяльності Товариства на страховому ринку України (дата державної реєстрації ТДВ «СТ «МЕГАПОЛІС» − 19.04.2006 р.) та широкий спектр пропонованих послуг, ‒ Компанія володіє ліцензіями на 17 видів добровільного та обов'язкового ризикового страхування.

Негативні фактори:

– Значна концентрація страхового портфелю Компанії за видами страхування. За результатами І кв. 2021 року на три найбільші види страхування припадало близько 80% страхових платежів, що свідчить про високу залежність Компанії від ключових видів страхування.

– Висока витратність діяльності Страховика, враховуючи значну питому вагу адміністративних витрат (51,5% зароблених премій за підсумком І кв. 2021 р.). Комбінований коефіцієнт збитковості за підсумком звітного року досяг 83,8%, водночас, перебуваючи нижче максимально рекомендованого рівня (100%).

– Як і інші вітчизняні страхові компанії без стратегічних іноземних інвестицій, ТДВ «СТ «МЕГАПОЛІС» має підвищену чутливість до впливу загальнополітичних, юридичних, регіональних та макроекономічних джерел ризику, притаманних Україні.


Перейти на персональну сторінку ТДВ «СТ «МЕГАПОЛІС» на сайті НРА «Рюрік»