19.03.2014 НРА «Рюрік» повідомляє про підтвердження ТДВ «СК «ІНДІГО» кредитного рейтингу позичальника на рівні uaA– з прогнозом «стабільний»

На засіданні Рейтингового комітету від 14.03.2014 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» підтвердило ТДВ «СК «ІНДІГО» довгостроковий кредитний рейтинг позичальника на рівні uaА– інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний».

Кредитний рейтинг позичальника визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Відповідно до Національної рейтингової шкали, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України №665 від 26.04.2007 р., позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaА характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності чутливий до несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Знак «» вказує на проміжний рівень рейтингу відносно основних рівнів.

Прогноз «стабільний» вказує на відсутність передумов для зміни рівня рейтингу в найближчій перспективі.

Кредитний рейтинг може бути змінений, призупинений чи відкликаний у випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингу або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.

Рейтингова оцінка є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів.

Визначення рівня кредитного рейтингу здійснюється на основі спеціально розробленої авторської методики з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі, присвоєний кредитний рейтинг не є рекомендацією щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів.

НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальність за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування.

НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може, в разі потреби, покладатися на неперевірені фінансові дані, що надані замовником.

Рівень кредитного рейтингу залежить від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Для визначення кредитного рейтингу НРА «Рюрік» використовувало надану ТДВ «СК «ІНДІГО» внутрішню інформацію та фінансову звітність за 2006 рік – IV квартал 2013 року включно, а також публічну інформацію та власні бази даних.

Під час визначення рейтингової оцінки було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу позичальника.

Позитивні фактори:

– ТДВ «СК «ІНДІГО» входить до потужної багатопрофільної групи компаній «НІКО», обслуговування якої надає йому лояльну клієнтську та стабільну ресурсну бази. Разом з тим, Товариство поступово нарощує частку клієнтів, які не належать до групи «НІКО», що підвищує диверсифікованість його страхового портфелю.

– Високий рівень фінансової стійкості страховика. Так, станом на 01.01.2014 р. частка власного капіталу в структурі пасивів Компанії є значною та становить 73,91%, а рівень покриття страхових резервів власним капіталом складає 442,7%.

– Висока диверсифікація страхових премій за основними страхувальниками. За підсумками 2013 року 10 найбільших внесків склали близько 4 059,79 тис. грн., що, в свою чергу, відповідає 15,25% обсягу зароблених премій.

– Достатній запас ліквідності Страховика. Станом на 01.01.2014 р. фактичний запас платоспроможності перевищує нормативний більше ніж в 11 разів, а значення коефіцієнтів ліквідності перевищували мінімально рекомендовані значення.

– Прийнятна захищеність власного капіталу вкладеннями в основні засоби. Так, станом на 01.01.2014 р. значення коефіцієнта фондової капіталізації складає 14,97%.

– Продумана ринкова стратегія на основі надання широкого спектру страхових послуг дозволяє формувати лояльну базу великих корпоративних клієнтів, зокрема: група компаній «НІКО», УДППЗ «Укрпошта», ПАТ «Аеробуд», ТОВ «Енерготек» та інші.

– Фінансова прозорість та інформаційна відкритість Компанії, що знайшло своє відображення у детальному та комплексному розкритті інформації, необхідної для визначення кредитного рейтингу. Це дозволило знизити ступінь невизначеності щодо фінансово-господарської діяльності Компанії та якісніше оцінити її кредитоспроможність.

Негативні фактори:

– Залежність від фінансового стану групи компаній «НІКО» робить Товариство чутливим до погіршення ситуації на ринках, на яких представлена бізнес-група.

– Висока питома вага резерву заявлених, але не виплачених збитків, що свідчить про необхідність в подальшому вдосконалювати систему врегулювання подій, що виникають за страховими договорами. Так, станом на 01.01.2014 р. частка резерву заявлених але не виплачених збитків складає 42,57% сукупного обсягу страхових резервів.

– Частка високоліквідних активів в сукупних активах Страховика станом на 01.01.2014 р. складала лише 10,59%, що є нетиповим для страхових компаній. Низька питома вага високоліквідних активів в активах Компанії обумовлена суттєвим обсягом довгострокових інвестицій та вкладень в основні засоби.

– Значний обсяг вкладень в цінні папери переважно закритих недиверсифікованих корпоративних інвестиційних фондів підвищує чутливість Страховика до ризику ліквідності та ринкового ризику. Станом на 01.01.2014 р. обсяг вкладень в цінні папери відповідає 141,73% статутного капіталу.

– Як і інші вітчизняні страхові компанії без стратегічних іноземних інвестицій, ТДВ «СК «ІНДІГО» має підвищену чутливість до впливу загальнополітичних, юридичних, регіональних та макроекономічних джерел ризику, притаманних Україні.


Завантажити Висновок про визначення рейтингової оцінки

Перейти на персональну сторінку ТДВ СК «ІНДІГО» на сайті НРА «Рюрік»