10.04.2013 НРА «Рюрік» повідомляє про підтвердження ТДВ «СК «ІНДІГО» кредитного рейтингу позичальника на рівні uaA– з прогнозом «стабільний»

На засіданні Рейтингового комітету від 29.03.2013 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» підтвердило ТДВ «СК «ІНДІГО» довгостроковий кредитний рейтинг позичальника на рівні uaА– інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний».

Кредитний рейтинг позичальника визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Відповідно до Національної рейтингової шкали, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України №665 від 26.04.2007 р., позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaА характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності чутливий до несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Знак «–» вказує на проміжний рівень рейтингу відносно основних рівнів.

Прогноз «стабільний» вказує на відсутність передумов для зміни рівня рейтингу в найближчій перспективі.

Кредитний рейтинг може бути змінений, призупинений чи відкликаний у випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингу або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.

Рейтингова оцінка є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів.

Визначення рівня кредитного рейтингу здійснюється на основі спеціально розробленої авторської методики з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі, присвоєний кредитний рейтинг не є рекомендацією щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів.

НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальність за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування.

НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може, в разі потреби, покладатися на неперевірені фінансові дані, що надані замовником. Рівень кредитного рейтингу залежить від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Для визначення кредитного рейтингу НРА «Рюрік» використовувало надану ТДВ «СК «ІНДІГО» внутрішню інформацію та річну фінансову звітність за 2006 –  2012 роки включно, а також публічну інформацію та власні бази даних.

Під час визначення рейтингової оцінки було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу позичальника.


Позитивні фактори:

– ТДВ «СК «ІНДІГО» входить до потужної багатопрофільної групи компаній «НІКО», обслуговування якої надає йому лояльну клієнтську та стабільну ресурсну бази. Разом з тим, Товариство поступово нарощує частку клієнтів, які не належать до групи «НІКО», що підвищує диверсифікованість його страхового портфелю.

– Збільшення статутного капіталу Компанії, згідно Рішення загальних зборів учасників від 05.12.2012 р., на 5 млн. грн. (до 35 млн. грн.) свідчить про високий рівень підтримки Товариства з боку власників.

– Високий рівень фінансової стійкості страховика, що зумовлений значною часткою власного капіталу та страхових резервів в структурі пасивів Компанії (82,4% станом на 01.01.2013 р.). Протягом аналізованого періоду коефіцієнт фінансового ризику страховика становив нижче 0,5, а станом на 01.01.2013 р. дорівнював 0,203, що дозволяє значно наростити поточні та довгострокові зобов’язання без збільшення власного капіталу за одночасного збереження допустимого рівня фінансового ризику.

– Збільшення показників ефективності діяльності ТДВ «СК «ІНДІГО». Так, за підсумками 2012 року Компанія отримала прибуток в розмірі 12,25 млн. грн. (0,7 млн. грн. за результатами 2011 року), а рентабельність активів (ROA) та власного капіталу (ROE) становили 16,9% та 32,2% відповідно (1,2% та 2,3% у 2011 році).

– Відносно висока питома вага основних засобів у структурі активів (10,16% активів станом на 01.01.2013 р.), що підвищує захищеність операцій клієнтів та кредиторів з Компанією.

– Продумана ринкова стратегія на основі надання широкого спектру страхових послуг дозволяє формувати лояльну базу великих корпоративних клієнтів, зокрема: група компаній «НІКО», УДППЗ «Укрпошта», ПАТ «Аеробуд», ТОВ «Енерготек» та інші.

– Позитивний діловий імідж Компанії. За більш ніж 6 років роботи на страховому ринку України ТДВ «СК «ІНДІГО» регулярно визнавалась лідером галузевих ренкінгів та ставала переможцем всеукраїнських конкурсів ділових видань. Так, згідно «Національного бізнес-ренкінгу» № 7-BR-436 від 25.07.2011 р., Компанію визнано «Лідером галузі 2010». ТДВ «СК «ІНДІГО» є активним учасником асоціацій та об’єднань страхових компаній, серед яких: Ліга Страхових Організацій України (Компанія входить до складу Президії ЛСОУ), Конфедерації будівельників України (Генеральний директор Компанії є Членом Ради Директорів Конфедерації), Національний Клуб Страхової Виплати, Американська торгова палата в Україні.

– Фінансова прозорість та інформаційна відкритість Компанії, що знайшло своє відображення у детальному та комплексному розкритті інформації, необхідної для визначення кредитного рейтингу. Це дозволило знизити ступінь невизначеності щодо фінансово-господарської діяльності Компанії та якісніше оцінити її кредитоспроможність.


Негативні фактори:

– Залежність від фінансового стану групи компаній «НІКО» робить Товариство чутливим до погіршення ситуації на ринках, на яких представлена бізнес-група.

– Значна залежність надходжень страхових платежів від декількох ключових видів страхування. Так, на страхові премії, зібрані за ТОП-3 видами страхування, припадає майже 60% сукупного обсягу зібраних премій за підсумками 2012 року.

– Низька питома вага високоліквідних активів в активах Компанії, що є  нетиповим для страхових компаній.

– Схильність до прийняття ринкових ризиків від інвестування в цінні папери. Так, довгострокові фінансові інвестиції Компанії складають 72,91% активів та переважно сформовані за рахунок акцій закритих недиверсифікованих корпоративних інвестиційних фондів.

– Як і інші вітчизняні страхові компанії без стратегічних іноземних інвестицій, ТДВ «СК «ІНДІГО» має підвищену чутливість до впливу загальнополітичних, юридичних, регіональних та макроекономічних джерел ризику, притаманних Україні


Завантажити Висновок про визначення рейтингової оцінки

Перейти на персональну сторінку ТДВ СК «ІНДІГО» на сайті НРА «Рюрік»