26.12.2012 НРА «Рюрік» повідомляє про підтвердження ТДВ СК «ІНДІГО» кредитного рейтингу позичальника на рівні uaA- з прогнозом «стабільний»

На засіданні Рейтингового комітету від 18.12.2012 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» підтвердило ТДВ «СК «ІНДІГО» довгостроковий кредитний рейтинг позичальника на рівні uaА- інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний».

Кредитний рейтинг позичальника визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Відповідно до Національної рейтингової шкали, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України №665 від 26.04.2007 р., позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaА характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності чутливий до несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Знак «» вказує на проміжний рівень рейтингу відносно основних рівнів.

Прогноз «стабільний» вказує на відсутність передумов для зміни рейтингу в найближчій перспективі.

Кредитний рейтинг може бути змінений, призупинений чи відкликаний у випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингу або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.

Рейтингова оцінка є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів.

Визначення рівня кредитного рейтингу здійснюється на основі спеціально розробленої авторської методики з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі, присвоєний кредитний рейтинг не є рекомендацією щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів.

НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальність за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування.

НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може, в разі потреби, покладатися на неперевірені фінансові дані, що надані замовником. Рівень кредитного рейтингу залежить від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Для визначення кредитного рейтингу НРА «Рюрік» використовувало надану ТДВ «СК «ІНДІГО» внутрішню інформацію та річну фінансову звітність за 2006 рік –  ІІІ квартал 2012 року включно, а також публічну інформацію та власні бази даних.

Під час визначення рейтингової оцінки було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу позичальника.


Позитивні фактори:

– Високий рівень фінансової стійкості страховика, що зумовлений значною часткою власного капіталу та страхових резервів в структурі пасивів Компанії (82,5% станом на 01.10.2012 р.). Протягом аналізованого періоду коефіцієнт фінансового ризику страховика становив нижче 0,5, а станом на 01.10.2012 р. дорівнював 0,194, що дозволяє значно наростити поточні та довгострокові зобов’язання без збільшення власного капіталу за одночасного збереження допустимого рівня фінансового ризику.

– Активна діяльність на ринку добровільного страхування, що знайшло своє відображення у збільшенні кількості укладених договорів страхування, а також розміру зібраних валових страхових премій. Так, протягом 9 місяців 2012 року укладено 59 381 договір, що в 2,18 рази більше, ніж за аналогічний період 2011 року, а розмір зібраних валових страхових премій перевищив аналогічне значення 2011 року на 11,16%, при тому, що рівень виплат протягом 9 місяців 2012 року складав 38,26%.

– Відносно висока питома вага основних засобів у структурі активів (10,08% активів станом на 01.10.2012 р.), що підвищує захищеність операцій потенційних клієнтів та кредиторів з Компанією.

– Продумана ринкова стратегія на основі надання широкого спектру страхових послуг дозволяє формувати лояльну базу великих корпоративних клієнтів, зокрема: група компаній «НІКО», УДППЗ «Укрпошта», ПАТ «Аеробуд», ТОВ «Енерготек» та інші.

– Позитивний діловий імідж Компанії. За більш ніж 6 років роботи на страховому ринку України ТДВ «СК «ІНДІГО» регулярно визнавалась лідером галузевих ренкінгів та ставала переможцем всеукраїнських конкурсів ділових видань. Так, згідно «Національного бізнес-ренкінгу» № 7-BR-436 від 25.07.2011 р., Компанію визнано «Лідером галузі 2010». ТДВ «СК «ІНДІГО» є активним учасником асоціацій та об’єднань страхових компаній, серед яких: Ліга Страхових Організацій України (Компанія входить до складу Президії ЛСОУ), Конфедерації будівельників України (Генеральний директор Компанії є Членом Ради Директорів Конфедерації), Національний Клуб Страхової Виплати, Американська торгова палата в Україні.

– Висока професійна кваліфікація і тривалий досвід роботи керівних кадрів та ключових співробітників Компанії на страховому ринку України. Фінансова прозорість та інформаційна відкритість Компанії, що знайшло своє відображення у детальному та комплексному розкритті інформації, необхідної для визначення кредитного рейтингу. Це дозволило знизити ступінь невизначеності щодо фінансово-господарської діяльності Компанії та якісніше оцінити її кредитоспроможність.


Негативні фактори:

– Значна залежність надходжень страхових платежів від декількох ключових видів страхування. Так, на страхові премії, зібрані за договорами страхування наземного транспорту, страхування відповідальності перед третіми особами та медичного страхування, припадає більше 60,3% сукупного обсягу зібраних премій за підсумками 9 місяців 2012 року.

– Низька питома вага високоліквідних активів та висока питома вага довгострокових фінансових інвестицій (12,4% та 70,9% валюти балансу станом на 01.10.2012 р.), що є  нетиповим для страхових компаній.

– Як і інші вітчизняні страхові компанії без стратегічних іноземних інвестицій, ТДВ «СК «ІНДІГО» має підвищену чутливість до впливу загальнополітичних, юридичних, регіональних та макроекономічних джерел ризику, притаманних Україні.


Завантажити Висновок про визначення рейтингової оцінки

Перейти на персональну сторінку ТДВ СК «ІНДІГО» на сайті НРА «Рюрік»