13.04.2021 НРА «Рюрік» повідомляє про підтвердження рейтингів ТОВ «ФК «Фінанс Тім»

На засіданні Рейтингового комітету від 31.03.2021 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» підтвердило ТОВ «Фінансова компанія «Фiнанс Тiм» довгостроковий кредитний рейтинг позичальника на рівні uaВВВ- інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний».

Рейтинг боргового інструменту визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Відповідно до Національної рейтингової шкали, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України №665 від 26.04.2007 р., позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaВВВ характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Знак «-» вказує на проміжний рівень рейтингу відносно основних рівнів.

Прогноз «стабільний» вказує на відсутність передумов для зміни рівня рейтингу в найближчій перспективі.

Кредитний рейтинг може бути змінений, призупинений чи відкликаний у випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингу або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.

Рейтингова оцінка є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів.

Визначення рівня кредитного рейтингу здійснюється на основі спеціально розробленої авторської методики з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі, присвоєний кредитний рейтинг не є рекомендацією щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів. НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальності за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування.

НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може в разі потреби покладатися на неперевірені фінансові дані, що надані замовником. Рівень кредитного рейтингу залежить від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Для визначення кредитних рейтингів НРА «Рюрік» використовувало надану ТОВ «ФК «Фiнанс Тiм» внутрішню інформацію та фінансову звітність за з 01.01.2013 р. до 01.01.2021 р. включно, а також публічну інформацію та власні бази даних.

Під час визначення рейтингової оцінки було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу боргового інструменту.

Позитивні фактори:

‒  Прийнятний рівень диверсифікації факторингового портфелю за сферами діяльності клієнтів, що дозволяє мінімізувати ризики, пов’язані з нерівномірними темпами розвитку різних галузей економіки.

‒ Розвиток ринку факторингових послуг в Україні може стати передумовою нарощення Компанією вартісних показників діяльності за рахунок залучення нових клієнтів та збільшення обсягів переданої на факторинг дебіторської заборгованості.

‒ Високий рівень фінансової прозорості та інформаційної відкритості Компанії, що знайшло своє відображення у детальному та комплексному розкритті інформації, необхідної для визначення кредитного рейтингу. Це дозволило знизити ступінь невизначеності в оцінці кредитоспроможності та аналізі фінансово-господарської діяльності Товариства.

Негативні фактори:

Невисокі показники ефективності діяльності та їх висока волатильність стримують нарощення власного капіталу Товариства за рахунок реінвестування нерозподіленого прибутку.

‒ Як і інші компанії без стратегічних іноземних інвестицій, Товариство має підвищену чутливість до впливу загальнополітичних, регіональних та макроекономічних джерел ризику, притаманних Україні.

Перейти на персональну сторінку ТОВ «ФК «Фiнанс Тiм» на сайті НРА «Рюрік»