26.12.2019 НРА «Рюрік» повідомляє про присвоєння ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ДОВIРА ТА ГАРАНТIЯ» довгострокового кредитного рейтингу позичальника на рівні uaА- з прогнозом «стабільний» та рейтингу фінансової надійності страховика на рівні uainsА

На засіданні Рейтингового комітету від 13.12.2019 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» присвоїло
ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» довгостроковий кредитний рейтинг позичальника на рівні uaA інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний» та присвоїло ПрАТ «
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» рейтинг фінансової надійності (стійкості) страховика на рівні uainsA інвестиційної категорії.

Відповідно до Національної рейтингової шкали, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України №665 від 26.04.2007 р., позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaА характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Прогноз «стабільний» вказує на відсутність передумов для зміни рівня рейтингу в найближчій перспективі.

Знак «» вказує на проміжний рівень рейтингу відносно основних рівнів.

Відповідно до Рейтингової шкали оцінювання фінансової надійності (стійкості) страхової компанії, розробленої НРА «Рюрік» на основі Національної рейтингової шкали, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України №665 від 26.04.2007 р., страхова компанія з рейтингом uainsA характеризується високою фінансовою надійністю (стійкістю) порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Рівень фінансової надійності (стійкості) чутливий до несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Кредитний рейтинг позичальника визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Рейтинги можуть бути змінені, призупинені чи відкликані у випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингів або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів. Рейтингові оцінки є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів.

Визначення рівнів рейтингів здійснюється на основі спеціально розроблених авторських методик з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі, присвоєні рейтинги не є рекомендацією щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів.

НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальності за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування. НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може, в разі потреби, покладатися на неперевірені фінансові дані, що надані замовником. Рівні рейтингів залежать від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Для визначення рейтингів НРА «Рюрік» використовувало надану ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» внутрішню інформацію та фінансову звітність на 01.01.2016 р. – 01.10.2019 р. включно, а також публічну інформацію та власні бази даних.

Під час визначення рейтингової оцінки було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу позичальника.

Позитивні фактори:

– Достатній рівень фінансової автономії Компанії. Станом на 01.10.2019 р. рівень покриття активів власним капіталом складав 26,54%.

­­– Достатні показники ліквідності Компанії. Станом на 01.10.2019 р. коефіцієнт швидкої ліквідності ­складав 146,10% при рекомендованому мінімумі 60%.

– Зростання доходів від страхової діяльності. За результатами 9 місяців 2019 року обсяг чистих зароблених премій Страховика порівняно з аналогічним періодом попереднього року зріс більше ніж втричі.

– Високий рівень фінансової прозорості та інформаційної відкритості Компанії, що знайшло своє відображення у детальному та комплексному розкритті інформації, необхідної для визначення рейтингів. Це дозволило знизити ступінь невизначеності в оцінці кредитоспроможності та аналізі фінансово-господарської діяльності Компанії.

Негативні фактори:

– Невисока диверсифікація страхового портфелю Компанії за видами страхування. За результатами 9 місяців 2019 року на ТОП-3 види страхування припадало близько 64% зароблених премій, що свідчить про високу залежність Компанії від ключових напрямків страхової діяльності.

– Висока питома вага інвестицій та дебіторської заборгованості в структурі активів. Станом на 01.10.2019 р. поточні та довгострокові фінансові інвестиції, а також дебіторська заборгованість загалом відповідали 72% сукупних активів, що підвищує чутливість Компанії до ринкового ризику та ризику контрагента.

– Як і в інших вітчизняних страхових компаній, діяльність Компанії є чутливою до впливу загальнополітичних, юридичних, регіональних та макроекономічних джерел ризику, притаманних Україні.


Завантажити Висновок про визначення рейтингової оцінки (рейтинг позичальника)

Завантажити Висновок про визначення рейтингової оцінки (рейтинг надійності)

Перейти на персональну сторінку ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ»» на сайті НРА «Рюрік»