28.01.2015 НРА «Рюрік» повідомляє про зниження довгострокових кредитних рейтингів облігацій серій А, В та С ТОВ «АКСІОМА» до рівня uaBBB– зі зміною прогнозу на «в розвитку»

На засіданні Рейтингового комітету Національного рейтингового агентства «Рюрік» від 23.01.2015 р. на підставі договору №11/06/13-КРІ-01 від 13.06.2011 р. згідно позапланової процедури оновлення рейтингової оцінки було визначено довгострокові кредитні рейтинги боргових інструментів (облігаційних випусків серій А, В та С) ТОВ «АКСІОМА» (код за ЄДРПОУ – 31940888).

Згідно з інформацією, отриманою від Емітента, зобов’язання з погашення номінальної вартості та виплати відсоткового доходу за облігаціями серії А ТОВ «АКСІОМА» не були виконані в строки, визначені проспектом емісії. Разом із тим, між Емітентом та держателем облігацій серії А було укладено договір реструктуризації основної суми боргу та відсоткового доходу. Умовами договору також передбачено заходи щодо підвищення ефективності операційної діяльності Емітента.

Крім того, облігації серії А ТОВ «АКСІОМА» забезпечені договором іпотеки. Аналіз основних положень договору іпотеки свідчить про те, що він повністю покриває можливі ризики, на які наражається держатель облігацій серії А.

Зважаючи на вищезазначене, НРА «Рюрік» було прийнято Рішення про зниження ТОВ «АКСІОМА» довгострокових кредитних рейтингів боргових інструментів (облігаційних випусків серій А, В та С) до рівня uaBBB– інвестиційної категорії та зміну прогнозу на « в розвитку».

Відповідно до Національної рейтингової шкали, затвердженої постановою Кабміну №665 від 26.04.2007 р., позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Знак «–» вказує на проміжний рівень рейтингу відносно основних рівнів.

Прогноз « у розвитку» вказує на підвищену вірогідність зміни кредитного рейтингу за можливості реалізації як позитивних, так і негативних тенденцій та поточних ризиків.

На даний момент НРА «Рюрік» на постійній основі здійснює моніторинг фінансово-господарської діяльності Емітента, у зв’язку з чим довгострокові кредитні рейтинги боргових інструментів (облігаційних випусків серій А, В та С) ТОВ «АКСІОМА» внесені до Контрольного списку.

Виведення довгострокових кредитних рейтингів боргових інструментів (облігаційних випусків серій А, В та С) ТОВ «АКСІОМА» з Контрольного списку та їх подальший перегляд безпосередньо залежить від отримання Агентством додаткової інформації щодо фінансово-господарського стану Емітента .


Завантажити Рішення рейтингового комітету

Перейти на персональну сторінку ТОВ «АКСІОМА» на сайті НРА «Рюрік»