15.10.2014 НРА «Рюрік» повідомляє про підтвердження облігаціям серії А та облігаціям серії В ТОВ «АКСІОМА» довгострокових кредитних рейтингів боргових інструментів на рівні uaBBB з прогнозом «стабільний»

У зв’язку з прийняттям рішення ФГВФО №110 від 09.10.2014 р. «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ «КБ «АКСІОМА» (м. Дніпропетровськ) та появою в деяких ЗМІ інформації про участь пов’язаних осіб ТОВ «АКСІОМА» (м. Харків) в статутному капіталі вказаного Банку, Агентство надіслало ТОВ «АКСІОМА» запит про надання інформації стосовно наявності / відсутності участі пов’язаних осіб ТОВ «АКСІОМА» в статутному капіталі ПАТ «КБ «АКСІОМА», а також наявності / відсутності договірних зобов’язань між ТОВ «АКСІОМА» та ПАТ «КБ «АКСІОМА».

Згідно з даними, наданими Замовником, будь-яка участь посадових осіб, засновників та інших пов’язаних осіб  ТОВ «АКСІОМА» в статутному капіталі ПАТ «КБ «АКСІОМА» відсутня. Крім того, між ТОВ «АКСІОМА» та  ПАТ «КБ «АКСІОМА» ніколи не виникало жодних договірних зобов’язань.

На основі інформації, отриманої від ТОВ «АКСІОМА», на засіданні Рейтингового комітету Національного рейтингового агентства «Рюрік» від 14.10.2014 р. на підставі договору №11/06/13-КРІ-01 від 13.06.2011 р. згідно позапланової процедури оновлення рейтингової оцінки було прийнято Рішення про підтвердження ТОВ «АКСІОМА» довгострокових кредитних рейтингів боргових інструментів (облігаційних випусків серій А та В) на рівні uaBBB інвестиційної категорії з прогнозом « стабільний».

Відповідно до Національної рейтингової шкали, затвердженої постановою Кабміну №665 від 26.04.2007 р., позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Прогноз « стабільний» вказує на відсутність передумов для зміни рівня рейтингу в найближчій перспективі .


Завантажити Рішення рейтингового комітету

Перейти на персональну сторінку ТОВ «АКСІОМА» на сайті НРА «Рюрік»