04.03.2020 НРА «Рюрік» повідомляє про присвоєння ПрАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» довгострокового кредитного рейтингу позичальника на рівні uaААА з прогнозом «стабільний» та рейтингу фінансової надійності страховика на рівні uainsААА

На засіданні Рейтингового комітету від 28.02.2020 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» присвоїло ПрАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» довгостроковий кредитний рейтинг позичальника на рівні uaААА інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний» і присвоїло ПрАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» рейтинг фінансової надійності (стійкості) страховика на рівні uainsААА інвестиційної категорії.

Відповідно до Національної рейтингової шкали, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України №665 від 26.04.2007 р., позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaААА характеризується найвищою кредитоспроможністю у порівнянні до інших українських позичальників або боргових інструментів.

Прогноз «стабільний» вказує на відсутність передумов для зміни рівня рейтингу в найближчій перспективі.

Відповідно до Рейтингової шкали оцінювання фінансової надійності (стійкості) страхової компанії, розробленої НРА «Рюрік» на основі Національної рейтингової шкали, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України №665 від 26.04.2007 р., страхова компанія з рейтингом uainsААА характеризується найвищою фінансовою надійністю (стійкістю) у порівнянні з іншими українськими страховими компаніями.

Кредитний рейтинг позичальника визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Рейтинги можуть бути змінені, призупинені чи відкликані у випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингів або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів. Рейтингові оцінки є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів.

Визначення рівнів рейтингів здійснюється на основі спеціально розроблених авторських методик з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі, присвоєні рейтинги не є рекомендацією щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів.

НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальності за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування. НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може, в разі потреби, покладатися на неперевірені фінансові дані, що надані замовником. Рівні рейтингів залежать від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Для визначення рейтингів НРА «Рюрік» використовувало надану ПрАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» внутрішню інформацію та фінансову звітність за І кв. 2018 р. – ІІІ кв. 2019 р. включно, а також публічну інформацію та власні бази даних.

Під час визначення рейтингової оцінки було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу позичальника.

Позитивні фактори:

– Достатні показники ліквідності Компанії. Питома вага високоліквідних активів у сукупних активах Страховика станом на 01.10.2019 р. складала 30%, а показник поточної ліквідності – 99,6%.

– Достатні показники ефективності діяльності. Обсяг чистих зароблених премій за підсумком 9 міс. 2019 року склав 662,26 млн. грн., а чистим фінансовим результатом діяльності Компанії в звітному періоді став прибуток в обсязі 9,95 млн. грн.

‒ Діяльність компанії характеризується низьким рівнем валютного ризику. Грошові кошти та їх еквіваленти, що обліковуються на рахунках Страховика, представлені переважно в національній валюті. Додатково, вкладні рахунки Компанії мають високу диверсифікацію розміщення між банківськими установами.

– Значний досвід роботи на страховому ринку України та міцні ринкові позиції. За результатами 9 міс. 2019 року Компанія була одним із лідерів за обсягом зароблених премій в цілому та окремими видами страхування (КАСКО, страхування вогневих ризиків тощо) зокрема.

– Достатній запас платоспроможності Страховика. Станом на 01.10.2019 р. величина фактичного запасу платоспроможності суттєво перевищувала нормативне значення.

– Високий рівень фінансової прозорості та інформаційної відкритості Компанії, що знайшло своє відображення у детальному та комплексному розкритті інформації, необхідної для визначення кредитного рейтингу. Це дозволило знизити ступінь невизначеності в оцінці кредитоспроможності та аналізі фінансово-господарської діяльності Компанії..

Негативні фактори:

– Невисока диверсифікація страхового портфелю Компанії за видами страхування. За результатами 9 міс. 2019 року на три найбільші види страхування припадало близько 76% страхових платежів, що свідчить про високу залежність Компанії від ключових видів страхування.

– Як і в інших вітчизняних страхових компаній, діяльність ПрАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» є чутливою до впливу загальнополітичних, юридичних, регіональних та макроекономічних джерел ризику, притаманних Україні.


Завантажити Висновок про визначення рейтингової оцінки (рейтинг позичальника)

Завантажити Висновок про визначення рейтингової оцінки (рейтинг надійності)

Перейти на персональну сторінку ПрАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» на сайті НРА «Рюрік»