15.04.2010 Національне рейтингове агентство "Рюрік" повідомляє про отримання офіційного статусу уповноваженого рейтингового агентства

 

15.04.2010 Національне рейтингове агентство "Рюрік" повідомляє про отримання офіційного статусу уповноваженого рейтингового агентства.

Відповідно до рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.04.2010 р. № 385 Національне рейтингове агентство "Рюрік" включено до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств. Офіційний статус уповноваженого рейтингового агентства підтверджує видане НРА «Рюрік» Свідоцтво про включення до державного реєстру уповноважених рейтингових агентств від 12.04.2010 р. № 4.

НРА «Рюрік» включене в реєстр як переможець конкурсу по відбору уповноважених рейтингових агентств, який був проведений відповідно до вимог Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.10.2006 № 1040 «Про затвердження положення про конкурс з визначення уповноважених рейтингових агентств». Таким чином, з 12.04.2010 р. НРА «Рюрік» набуло право визначати рейтингові оцінки позичальників та боргових інструментів, обов’язковість отримання яких визначається Законом.

Вважаємо цю подію важливим кроком на шляху до становлення розвитку цивілізованого, конкурентного ринку рейтингових послуг в Україні. Сподіваємось, що головним вектором розвитку цього ринку в умовах підвищення конкуренції стане покращення якості рейтингових послуг за одночасного скорочення вартості та строків процедури рейтингування.

Для довідки:

НРА «Рюрік» створено 14 грудня 1994 р. З моменту набуття чинності «Концепції створення системи рейтингової оцінки регіонів, галузей національної економіки, суб’єктів господарювання» від 01.04.2004 р. № 208-р, НРА «Рюрік» займається оцінкою кредитоспроможності (надійності) і рейтингуванням позичальників та їхніх боргових інструментів. НРА «Рюрік» - абсолютно незалежна компанія, що не пов'язана з жодним професійним учасником фінансового ринку, не має власних комерційних інтересів на ринку. Діяльність агентства повністю відповідає вимогам чинного законодавства України в сфері рейтингування.