07.05.2007 Підтвердження довгострокового кредитного рейтингу "Українського акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку" на рівні uaАА- (pi), прогноз змінений зі “стабільного” на “негативний”

07.05.2007 національне рейтингове агентство "Рюрік", у результаті процедури оновлення, підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг "Українського акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку" на рівні uaАА- (pi) та змінило прогноз зі “стабільного” на “негативний”.

 

Рейтинг Банку визначено за Національною рейтинговою шкалою , на що вказують літери "ua" у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAA характеризуються дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.

Знак „-” вказує на проміжну категорію рейтингу відносно основних категорій.

Приставка "pi" вказує, що рейтинг банку було визначено на основі доступної публічної інформації.

Прогноз "негативний" вказує на наявність передумов для зниження рівня рейтингу у найближчій перспективі. Зміна прогнозу кредитного рейтингу "Українського акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку" зі "стабільного" на "негативний" обумовлена збереженням низьких значень показників захищеності кредитно-депозитних операцій Банку (співвідношення виданих кредитів до власного капіталу зросло з 511% станом на 01.01.2004 до 861% станом на 01.01.2007, а співвідношення залучених депозитів до власного капіталу - з 606% до 977%, при цьому показник фінансової автономії знизився з 13,7% до 8,9%) та відставанням Банку у темпах розвитку, порівняно з іншими банками першої групи за ренкінгом НБУ (частка активів Банку у загальному обсязі активів групи найбільших банків зменшилася з 14,16% станом на 01.01.2004 до 8,31% станом на 01.01.2007).