15.05.2006 Присвоєння АКБ "Аваль" довгострокового кредитного рейтингу uaA (pi) за національною рейтинговою шкалою з прогнозом “стабільний”

15.05.2006 національне рейтингове агентство “Рюрік” присвоїло АКБ "Аваль" довгостроковий кредитний рейтинг uaA (pi) за національною рейтинговою шкалою з прогнозом “стабільний”.

Рейтинг банку присвоєно за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери „ua” у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaA характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності чутливий до несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Приставка „ pi ” вказує, що рейтинг банку було визначено на основі доступної публічної інформації.

Прогноз „ стабільний ” вказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни рейтингу у найближчій перспективі.

При проведенні рейтингового дослідження було визначено як позитивні так і негативні фактори, що вплинули на рівень кредитного рейтингу.

Основні позитивні фактори:

• Банк Аваль є системним для банківського сектору України. Станом на 01.01.2006, його активи становили 9,3% активів банківського сектору України, що дає йому змогу посісти друге місце серед українських банків в ренкінгу НБУ за розміром активів;

• підтримка з боку стратегічного іноземного інвестора (фінансової групи Raiffaizen ), що надає Банку можливість доступу до дешевої ресурсної бази з низьким ступенем фінансових ризиків, сучасних технологій і методів управління, та інші конкурентні переваги;

• висока диверсифікація залучених коштів, зокрема портфелю депозитів та вдала робота Банку із залучення депозитних вкладів населення;

• висока активність Банку на ринку роздрібних послуг, що забезпечує йому значну частку безризикових комісійних доходів (станом на 01.01.2006 - 27% від загального обсягу доходів Банку);

• високі показники ліквідності Банку порівняно із середніми значеннями по системі. Показник миттєвої ліквідності станом на 01.01.2006 становив 32,25%, в той час як у середньому по системі – 28,69%.

Основні негативні фактори:

• доволі ризикована стратегія Банку щодо проведення активних операцій. Частка доходних активів у валових активах станом на 01.01.2006 досягла значення у 93,11% при долі резервів у 1,77%;

• висока затратність діяльності Банку, що призводить до низьких значень фінансового результату, а отже й показників рентабельності активів (ROA) і власного капіталу (ROE), не дивлячись на їх поступове покращення. Максимальне значення показника ROA протягом аналізованого періоду (01.01.2004 – 01.04.2006) становило 0,25% (при рекомендованому значенні 1% - 4%), ROE – 3% (при рекомендованому значенні 14% -30%);

• погіршення забезпеченості кредитних операцій Банку власним капіталом. Коефіцієнт фінансової автономії станом на 01.01.2004 становив 9,36%, а станом на 01.01.2006 знизився до 8,09%, при тому що співвідношення обсягу виданих кредитів до власного капіталу зросло за даний період з 735% до 831%.