07.11.2012 НРА «Рюрік» повідомляє про присвоєння ПАТ «КБ «ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» довгострокового кредитного рейтингу позичальника на рівні uaBBB інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний»

На засіданні Рейтингового комітету від 30.10.2012 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» присвоїло ПАТ «КБ «ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» довгостроковий кредитний рейтинг позичальника інвестиційної категорії на рівні uaBBB з прогнозом «стабільний».

Рейтинг Банку визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Відповідно до Національної рейтингової шкали, затвердженої постановою Кабміну №665 від 26.04.2007, позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

Прогноз «стабільний» вказує на відсутність передумов для зміни рейтингу в найближчій перспективі.

Кредитний рейтинг може бути змінений, призупинений чи відкликаний в випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингу або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.

Рейтингова оцінка є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів. Для визначення рейтингової оцінки окремі якісні та кількісні показники Банку порівнювалися з середніми показниками по банківській системі України та з відповідними показниками банків-аналогів з бази даних НРА «Рюрік».

Визначення рівня кредитного рейтингу здійснюється на основі спеціально розробленої авторської методики з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі присвоєний кредитний рейтинг не є рекомендацією щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів. НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальності за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування.

Для присвоєння кредитного рейтингу НРА «Рюрік» використовувало надану ПАТ «КБ «ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» внутрішню інформацію, а також публічну інформацію і власні бази даних.

НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може в разі потреби покладатися на неперевірені фінансові дані, надані замовником. Рівень кредитного рейтингу залежить від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Під час визначення рейтингової оцінки було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу банківської установи.


Позитивні фактори:

– Висока професійна кваліфікація і тривалий досвід роботи керівних кадрів та ключових співробітників Банку у банківській системі України. Так, Голова Правління ПАТ «КБ «ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР», Павліченко Ростислав Васи-льович, в рамках ІІІ Всеукраїнського конкурсу «Банк року – 2011», увійшов у трійку найкращих банкірів 2011 року, а також в червні 2012 року, згідно указу Президента України, йому було присвоєно звання Заслуженого економіста України.

Високий рівень фінансової стійкості та незалежності Банку. Пасиви Банку повністю сформовані за рахунок власного капіталу.


Негативні фактори:

– Короткий строк існування Банку ускладнює прогнозування його майбутнього фінансово-господарського стану.

– Відсутність філіальної мережі, власної системи банкоматів та еквайрингу, що зумовлене коротким строком існуванням Банку.

– Як і інші банки без стратегічних іноземних інвестицій, Банк має підвищену чутливість до впливу загальнополітичних, регіональних та макроекономічних джерел ризику, притаманних Україні.


Завантажити Висновок про визначення рейтингової оцінки

Перейти на персональну сторінку ПАТ «КБ «ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» на сайті НРА «Рюрік»