05.10.2021 НРА «Рюрік» повідомляє про визначення рейтингів АТ СК «БУСІН»

На засіданні Рейтингового комітету від 22.09.2021 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» підтвердило АТ СК «БУСІН» довгостроковий кредитний рейтинг позичальника на рівні uaAAА інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний».

Кредитний рейтинг позичальника визначено за Національною рейтинговою шкалою, на що вказують літери «ua» у позначці кредитного рейтингу. Національна рейтингова шкала дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України без урахування суверенного ризику країни та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку України.

Рейтинги можуть бути змінені, призупинені чи відкликані у випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингів або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.

Рейтингові оцінки є не абсолютною мірою кредитного ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо надійності (кредитоспроможності) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів.

Визначення рівнів рейтингів здійснюється на основі спеціально розроблених авторських методик з урахуванням вимог чинного українського законодавства та міжнародних стандартів. В жодному разі, присвоєні рейтинги не є рекомендацією щодо будь-яких форм кредитування об’єкту рейтингування чи купівлі або продажу його цінних паперів.

НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальності за жодними борговими зобов’язаннями об’єкта рейтингування.

НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може, в разі потреби, покладатися на неперевірені фінансові дані, що надані замовником. Рівні рейтингів залежать від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Для визначення рейтингів НРА «Рюрік» використовувало надану АТ СК «БУСІН» внутрішню інформацію та фінансову звітність на 01.01.16 р. – 01.07.21 р. включно, а також публічну інформацію та власні бази даних.

Під час визначення рейтингової оцінки було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу позичальника.


Позитивні фактори:

– Високий запас платоспроможності Страховика. Станом на 01.07.2021 р. величина фактичного запасу платоспроможності була в 3 рази вищою, ніж нормативне значення.

– Достатні показники ліквідності Компанії. Показник швидкої ліквідності станом на 01.07.2021 р. складав 135% при рекомендованому мінімумі 60%.

– Достатні показники ефективності діяльності. За результатами 2020 року Компанія отримала 51 млн грн чистого прибутку, а показники ROA та ROE складали 19% та 49% відповідно.

– Значний досвід роботи на страховому ринку України та міцні ринкові позиції. За результатами 6 місяців 2021 року Компанія була лідером за обсягом зароблених премій з авіаційного страхування цивільної авіації.

– Високий рівень фінансової прозорості та інформаційної відкритості Компанії, що знайшло своє відображення у детальному та комплексному розкритті інформації, необхідної для визначення кредитного рейтингу. Це дозволило знизити ступінь невизначеності в оцінці кредитоспроможності та аналізі фінансово-господарської діяльності Компанії.


Негативні фактори:

– Невисока диверсифікація страхового портфелю Компанії за видами страхування, що пов’язано зі специфікою діяльності Компанії на ринку. За результатами 6 міс. 2021 року на три найбільші види страхування припадало близько 91% страхових платежів, що свідчить про високу залежність Компанії від ключових видів страхування.

– Як і в інших вітчизняних страхових компаній, діяльність Компанії є чутливою до впливу загальнополітичних, юридичних, регіональних та макроекономічних джерел ризику, притаманних Україні.


На засіданні Рейтингового комітету від 22.09.2021 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» підтвердило АТ СК «БУСІН» рейтинг фінансової надійності (стійкості) страховика на рівні uainsAAА інвестиційної категорії.

Рейтинг фінансової надійності (стійкості) страховика може бути змінений, призупинений чи відкликаний у випадку появи нової суттєвої інформації, недостатності необхідної інформації для оновлення рейтингу або з інших причин, які агентство вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.

Рейтинг фінансової надійності (стійкості) страховика не є абсолютною мірою ризику, а лише думкою рейтингового агентства щодо фінансової надійності (стійкості) об’єкту рейтингування відносно інших об’єктів. Визначення рівня фінансової надійності (стійкості) страхової компанії здійснюється на основі спеціально розробленої авторської методики з урахуванням вимог українського законодавства та міжнародних стандартів.

В жодному разі визначений рівень не є рекомендацією щодо будь-яких форм інвестування власних коштів. НРА «Рюрік» не виступає гарантом та не несе відповідальності за виконання страховою компанією своїх зобов’язань.

НРА «Рюрік» особисто не проводить аудиту чи інших перевірок інформації і може, в разі потреби, покладатися на неперевірені фінансові дані, що надані замовником. Рівні рейтингів залежать від якості, однорідності та повноти інформації, що є у розпорядженні Агентства.

Для визначення рейтингу фінансової надійності (стійкості) страховика НРА «Рюрік» використовувало надану АТ СК «БУСІН» внутрішню інформацію та фінансову звітність на 01.01.2016 р. – 01.07.2021 р. включно, а також публічну інформацію і власні бази даних.

Під час визначення рейтингу фінансової надійності (стійкості) страховика було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень фінансової надійності (стійкості).

До найбільш суттєвих позитивних факторів відносяться високі значення показників ліквідності та платоспроможності страхової компанії.

До найбільш суттєвих негативних факторів відноситься невисокий рівень диверсифікації страхового портфелю за видами страхування.Cторінка Компанії на сайті НРА «Рюрік»