Головна Про агентство
Про агентство

Відповідно до рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.04.2010 р. №385 НРА «Рюрік» включено до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств. Офіційний статус уповноваженого рейтингового агентства підтверджує видане НРА «Рюрік» Свідоцтво про включення до державного реєстру уповноважених рейтингових агентств від 12.04.2010 р. № 4.

Предметом діяльності НРА «Рюрік» згідно Статуту є рейтингування (визначення кредитних рейтингів позичальників та їхніх окремих боргових інструментів) та надання інформаційно-аналітичних і консультаційних послуг у сфері рейтингування.

Місія НРА «Рюрік» – сприяти розвитку в Україні цивілізованого, активного, високоліквідного, прозорого ринку цінних паперів, шляхом надання продуктів і послуг, спрямованих на підвищення ефективності функціонування його інфраструктурних механізмів та зростання рівня інформованості і компетентності його професійних учасників.

Основні принципи роботи: незалежність, об'єктивність, професіоналізм.

НРА «Рюрік» – абсолютно незалежна Компанія, що не пов'язана з жодним професійним учасником фінансового ринку і не має власних комерційних інтересів на ринку.

Ділова репутація рейтингового Агентства – його найважливіший нематеріальний актив. Тому всі дії Компанії спрямовані на постійне підвищення якості і неупередженості (об'єктивності) рейтингових оцінок та ефективності розповсюдження достовірної інформації про визначені кредитні рейтинги.

Професійний підхід до роботи обумовлений наявністю власної авторської методології рейтингування для різних типів і видів позичальників та їх боргових інструментів. В основі роботи з визначення кредитного рейтингу лежить ретельний, всебічний, комплексний кредитний аналіз і формалізована, чітко прописана процедура прийняття рішень про рівень рейтингу.

У складі Національного рейтингового агентства «Рюрік» працюють кандидати економічних наук, фахівці з багаторічним досвідом роботи на керівних посадах у фінансових установах, сертифіковані фахівці з питань фондового ринку, з питань оціночної діяльності тощо. Стратегія розвитку Компанії передбачає постійне підвищення рівня кваліфікації власних співробітників, а також співпрацю з провідними експертами в області оцінки надійності (кредитоспроможності) позичальників.

Дякуємо Вам за інтерес до діяльності Агентства. Переваги використання кредитних рейтингів НРА «Рюрік» наведені у розділі «Послуги агентства».